Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 25/11

·

Provozní poradenské služby v oblasti kryptologie. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Heraklion. Rámcová smlouva s mas. 4 účastníky, na 3 roky. ENISA plánuje uzavřít smlouvu s poskytovateli poradenských služeb v oblasti kryptologie, zejména kryptografických primitivů, schémat a protokolů. Budget €200.000. Deadline: 7/1.

Dodávka tiskárenského papíru. Zadavatel: Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Zakázka se týká nákupu papíru různých formátů a textur na tisk a kopírování: papír na kopírování a xerografii, recyklovaný papír, karton, potažený a nepotažený papír. Odhad objemu zakázky: xerografický a offsetový papír: 450 tun, karton: 30 tun, potažený papír: 230 tun, reprografický papír pro barevné tiskárny: 54 tuny.  Budget nespecifikován. Deadline 6/1.

Provedení výkopových prací a instalace těsnění.  Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko – Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Zadavatel požaduje  provést instalaci izolace a provedení obnovy suterénní stěny z hlediska zlepšení úspory energie v křídle D a potřebných souvisejících výkopových prací. Dále budou vybudovány jízdní pruhy o šířce 3,5 m a délce 230 m. Služby budou zahrnovat také dodávku příslušných materiálů, vybavení a prvků, včetně vykládky a skladování, a přepravu na staveniště, zajištění vybavení do zařízení atd. výstavbu, a bude-li to nutné, také opětné provedení výkopu a odstranění zeminy a časově omezenou údržbu v případě, že nebudou provedena žádná další opatření. Smlouva na 64 měsíců. Budget max. €120.000. Deadline 14/1.

Správa a dodání předplatného periodik. Zadavatel: Evropský parlament. Popis: Půjde o a) dodání služeb předplatného pro samostatné tituly/periodika (tištěná a on-line) pro GŘ COMM v Bruselu a b) dodání předplatného samostatných titulů/periodik (tištěných a on-line) přímo do návštěvnického centra Parlamentaria v přesně vymezeném čase. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €600.000. Deadline 16/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe