Evropské tendry, pondělí 25/11

Provozní poradenské služby v oblasti kryptologie. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Heraklion. Rámcová smlouva s mas. 4 účastníky, na 3 roky. ENISA plánuje uzavřít smlouvu s poskytovateli poradenských služeb v oblasti kryptologie, zejména kryptografických primitivů, schémat a protokolů. Budget €200.000. Deadline: 7/1.

Dodávka tiskárenského papíru. Zadavatel: Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Zakázka se týká nákupu papíru různých formátů a textur na tisk a kopírování: papír na kopírování a xerografii, recyklovaný papír, karton, potažený a nepotažený papír. Odhad objemu zakázky: xerografický a offsetový papír: 450 tun, karton: 30 tun, potažený papír: 230 tun, reprografický papír pro barevné tiskárny: 54 tuny.  Budget nespecifikován. Deadline 6/1.

Provedení výkopových prací a instalace těsnění.  Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko – Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Zadavatel požaduje  provést instalaci izolace a provedení obnovy suterénní stěny z hlediska zlepšení úspory energie v křídle D a potřebných souvisejících výkopových prací. Dále budou vybudovány jízdní pruhy o šířce 3,5 m a délce 230 m. Služby budou zahrnovat také dodávku příslušných materiálů, vybavení a prvků, včetně vykládky a skladování, a přepravu na staveniště, zajištění vybavení do zařízení atd. výstavbu, a bude-li to nutné, také opětné provedení výkopu a odstranění zeminy a časově omezenou údržbu v případě, že nebudou provedena žádná další opatření. Smlouva na 64 měsíců. Budget max. €120.000. Deadline 14/1.

Správa a dodání předplatného periodik. Zadavatel: Evropský parlament. Popis: Půjde o a) dodání služeb předplatného pro samostatné tituly/periodika (tištěná a on-line) pro GŘ COMM v Bruselu a b) dodání předplatného samostatných titulů/periodik (tištěných a on-line) přímo do návštěvnického centra Parlamentaria v přesně vymezeném čase. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €600.000. Deadline 16/1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.