Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 23/9

·

Výzva k vyjádření zájmu – budoucí zakázky na právní služby týkající se belgického, španělského, anglického, polského, německého, lucemburského, italského a francouzského práva.  Zadavatel: právní služba Evropského parlamentu. Každý národní právní systém = jeden samostatný a nezávislý tendr.  Kontrakt na 4 roky. Budget neupřesněn. Deadline 10/9.

Správa interních informačních služeb – úkoly týkající se správy obsahu a znalostí. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí: 1) IntraCMT – Správa obsahu intranetu, 2) DMCMT – Správa obsahu systému pro správu dokumentů, 3) ACMT – Správa obsahu služby archivů a katalogů, 4) LibCMT – Správa obsahu knihoven a 5) KnowCMT – Správa obsahu znalostních služeb. Rámcová smlouva na 48 měsíců pro max. 5 zájemců. Celkový budget: € 1.057.080. Deadline 29/10.

Údržba a další vývoj softwarového nástroje BCoDE. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €150.000. Deadline: 29/10.

Poskytnutí pomoci Evropské agentuře pro životní prostředí při tvorbě nového soupisu územního pokrytí Corine, včetně podpory harmonizace národního monitorování pro integraci na celoevropské úrovni. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň. Výzva k vyjádření zájmu platná do 21.12.2014.

Koordinace průzkumů cen spotřebitelského zboží v rámci parity kupní síly (PPP). Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Kontrakt na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 11/11.

Služby denního monitorování médií. Zadavatel: Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €600.000. Deadline 30/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe