Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 18/6

·

Vytvoření metody pro hodnocení skutečných emisí hybridních dieselových motorových lehkých užitkových vozidel. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Kontrakt na 12 měsíců. Budget mezi €135.000 a €150.000. Deadline 12/8.

Studie týkající se běžných podmínek a kritérií výkonnosti u dohod o úrovni služeb v případě služeb „cloud computing“. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. Studie má umožnit testování výstupů procesu orientovaného na zúčastněné strany při tvorbě dohod o úrovni služeb mezi poskytovateli služeb „cloud computing“ a jejich profesionálními uživateli. Smlouva na 18 měsíců, budget €250.000. Deadline k podání nabídek: 19/7.

Pilotní projekt na testování různých přístupů zaměřených na zvýšení spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny v Polsku a Maďarsku s primárním příjmem domácností nižším než 50 % průměru EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Kontrakt na 2 roky. Budget €1.000.000. Deadline: 31/7.

Studie týkající se bezpečnosti výletních lodí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Analýza možných hrozeb teroristických útoků na výletní lodě ve Středozemním moři. Jak se uvádí v zadání, “skutečnost, že velký počet výletních lodí má na palubě značný počet amerických občanů, může zvýšit riziko teroristického útoku. Úspěšný útok na výletní loď by nemusel vést jen k vysokému počtu obětí, ale způsobil by také pokles zájmu o lodní dopravu a škody pro oblastní hospodářství. Útoky mohou mít různé podoby, ať už v přístavu, nebo na moři, které není třeba popisovat ve veřejném dokumentu, jakým je tato výzva k podání nabídek… Výletní lodi mají  v současně době na palubě až osm tisíc osob různých národností. Posádka se často mění a teroristé se mohou nechat najmout jako její členové, aby se dostali na palubu; kromě toho se na palubu nakládají obrovská množství lodních zásob, což může umožňovat vnášení zbraní a výbušnin”.  Kontrakt na 18 měsíců, budget €200.000. Deadline: 16/8.

Srovnání a šíření informací o pirátství a ozbrojených loupežích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Na základě výsledků studie bude navržena strategie a systém výměny informací, mimo jiné. Kontrakt na 18 měsíců. Budget €200.000. Deadline 16/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe