Evropské tendry, pondělí 18/6

Vytvoření metody pro hodnocení skutečných emisí hybridních dieselových motorových lehkých užitkových vozidel. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Kontrakt na 12 měsíců. Budget mezi €135.000 a €150.000. Deadline 12/8.

Studie týkající se běžných podmínek a kritérií výkonnosti u dohod o úrovni služeb v případě služeb „cloud computing“. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie. Studie má umožnit testování výstupů procesu orientovaného na zúčastněné strany při tvorbě dohod o úrovni služeb mezi poskytovateli služeb „cloud computing“ a jejich profesionálními uživateli. Smlouva na 18 měsíců, budget €250.000. Deadline k podání nabídek: 19/7.

Pilotní projekt na testování různých přístupů zaměřených na zvýšení spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny v Polsku a Maďarsku s primárním příjmem domácností nižším než 50 % průměru EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Kontrakt na 2 roky. Budget €1.000.000. Deadline: 31/7.

Studie týkající se bezpečnosti výletních lodí. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Analýza možných hrozeb teroristických útoků na výletní lodě ve Středozemním moři. Jak se uvádí v zadání, “skutečnost, že velký počet výletních lodí má na palubě značný počet amerických občanů, může zvýšit riziko teroristického útoku. Úspěšný útok na výletní loď by nemusel vést jen k vysokému počtu obětí, ale způsobil by také pokles zájmu o lodní dopravu a škody pro oblastní hospodářství. Útoky mohou mít různé podoby, ať už v přístavu, nebo na moři, které není třeba popisovat ve veřejném dokumentu, jakým je tato výzva k podání nabídek… Výletní lodi mají  v současně době na palubě až osm tisíc osob různých národností. Posádka se často mění a teroristé se mohou nechat najmout jako její členové, aby se dostali na palubu; kromě toho se na palubu nakládají obrovská množství lodních zásob, což může umožňovat vnášení zbraní a výbušnin”.  Kontrakt na 18 měsíců, budget €200.000. Deadline: 16/8.

Srovnání a šíření informací o pirátství a ozbrojených loupežích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Na základě výsledků studie bude navržena strategie a systém výměny informací, mimo jiné. Kontrakt na 18 měsíců. Budget €200.000. Deadline 16/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.