Evropské tendry, pondělí 17/2

Údržba a rozvoj IT systémů. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Popis zakázky: Nákup služeb týkajících se vývoje, údržby, studií a podpory systémů IT Soudního dvora Evropské unie. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €32.000.000. Deadline 7/4.

Podpora pro uživatele. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Popis zakázky: Podpora pro uživatele IT systémů, zákaznická podpora, ústředna a služby na vyžádání. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 7/4.

Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla. Zadavatel: Evropská komiseÚřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Zakázka rozdělena na dvě části: 1) Název: Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla pro orgány a instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku a 2) Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla pro Radu Evropské unie. Rámcový kontrakt s jediným uchazečem na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 24/3.

Rámcová smlouva o pořádání akcí s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante. Rámcová smlouva na 4 roky. Zakázka bude spočívat v provedení návrhu, přípravy, realizace a zpětného hodnocení akcí vyžádaných ze strany OHIM, které se budou konat na různých místech světa, ale především v areálu OHIM v Alicante. Budget €17.113.000. Deadline: 23/4.

Hodnocení manažerských schopností. Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Frankfurt nM. Kontrakt na 48 měsíců.  Stručný popis: Hodnocení uchazečů v rámci náborových kampaní týkajících se manažerských pozic včetně: hodnocení vedoucích a řídících schopností a způsobilostí potenciálních manažerů, poskytnutí stručného hodnocení a analýzy řídících schopností a způsobilostí potenciálních manažerů, poskytnutí vstupních informací (odvozených z výše uvedených hodnocení) pro účely náboru. Budget mezi €100 až 200 tisíc euro. Deadline 26/3.

Outsourcing logistických služeb. Zadavatel: Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paříž. Rámcová smlouva na 4 roky. Cílem je podepsat smlouvu o poskytování komplexních služeb zahrnujících tzv. měkké služby v oblasti správy majetku: recepce, řízení inventáře a majetku, pošta, podpora a infolinka pro správu majetku, údržbář, zajišťování cest a plánování akcí kanceláře ESMA a pařížských zaměstnanců. Budget €1.800.000. Deadline 1/4.

Studie o komunikační metodice spojené s bezpečností (způsoby komunikace mezi strojvedoucími a signalizačními zařízeními). Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes. Rozsah zakázky pokrývá komunikaci mezi vlakovými strojvedoucími a signalizačními zařízeními se zaměřením na typy komunikace, zejména 1) použité způsoby a nástroje komunikace, 2) použitou standardní terminologii (podle požadavků v příloze C k TSI OPE), 3) elektronickou komunikaci. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €140.000. Deadline 31/3.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.