Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 17/2

·

Údržba a rozvoj IT systémů. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Popis zakázky: Nákup služeb týkajících se vývoje, údržby, studií a podpory systémů IT Soudního dvora Evropské unie. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €32.000.000. Deadline 7/4.

Podpora pro uživatele. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Popis zakázky: Podpora pro uživatele IT systémů, zákaznická podpora, ústředna a služby na vyžádání. Rámcová smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 7/4.

Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla. Zadavatel: Evropská komiseÚřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Zakázka rozdělena na dvě části: 1) Název: Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla pro orgány a instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku a 2) Dodávka toaletního papíru, papírových ručníků a různých druhů mýdla pro Radu Evropské unie. Rámcový kontrakt s jediným uchazečem na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 24/3.

Rámcová smlouva o pořádání akcí s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante. Rámcová smlouva na 4 roky. Zakázka bude spočívat v provedení návrhu, přípravy, realizace a zpětného hodnocení akcí vyžádaných ze strany OHIM, které se budou konat na různých místech světa, ale především v areálu OHIM v Alicante. Budget €17.113.000. Deadline: 23/4.

Hodnocení manažerských schopností. Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Frankfurt nM. Kontrakt na 48 měsíců.  Stručný popis: Hodnocení uchazečů v rámci náborových kampaní týkajících se manažerských pozic včetně: hodnocení vedoucích a řídících schopností a způsobilostí potenciálních manažerů, poskytnutí stručného hodnocení a analýzy řídících schopností a způsobilostí potenciálních manažerů, poskytnutí vstupních informací (odvozených z výše uvedených hodnocení) pro účely náboru. Budget mezi €100 až 200 tisíc euro. Deadline 26/3.

Outsourcing logistických služeb. Zadavatel: Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paříž. Rámcová smlouva na 4 roky. Cílem je podepsat smlouvu o poskytování komplexních služeb zahrnujících tzv. měkké služby v oblasti správy majetku: recepce, řízení inventáře a majetku, pošta, podpora a infolinka pro správu majetku, údržbář, zajišťování cest a plánování akcí kanceláře ESMA a pařížských zaměstnanců. Budget €1.800.000. Deadline 1/4.

Studie o komunikační metodice spojené s bezpečností (způsoby komunikace mezi strojvedoucími a signalizačními zařízeními). Zadavatel: Evropská agentura pro železnice, Valenciennes. Rozsah zakázky pokrývá komunikaci mezi vlakovými strojvedoucími a signalizačními zařízeními se zaměřením na typy komunikace, zejména 1) použité způsoby a nástroje komunikace, 2) použitou standardní terminologii (podle požadavků v příloze C k TSI OPE), 3) elektronickou komunikaci. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €140.000. Deadline 31/3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe