Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 16/12

·

Posuzovací rámec pro národní strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Heraklion, Řecko. ENISA se chce zaměřit na proces posuzování národní strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti (NCSS), proces kontrolování klíčových ukazatelů výkonnosti během realizační fáze a kroky směrem k dalšímu NCSS v případě členských států. Cílem je být důkladným a osvědčeným praktickým průvodcem pro země, které již vypracovaly a zavedly NCSS a mají nyní potřebu zahájit práci na další verzi. Doba trvání zakázky: od 1.3. do 15.9.2014. Budget €40.000. Deadline 24/1.

Význam neutrality sítě pro evropské spotřebitele. Zadavatel: Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Riga, Lotyšsko. Úřad hodlá uzavřít smlouvu na služby týkající se vypracování studie, v níž bude prozkoumán význam neutrality sítě pro evropské spotřebitele. V rámci této studie budou shromážděna empirická data ohledně: a) chování a vnímání koncových uživatelů, např. jejich chápání informací souvisejících s neutralitou sítě, dopad předplatného přímých uživatelů na poskytovatele aplikace obsahu (CAP) atd.; b) pobídek a omezení pro poskytovatele IAS v oblasti diferenciace přenosu, se zvláštním zaměřením na diferenciaci CAP vlivem partnerství, jako např. skupinový přístup a služba obsahu (zejména ve prospěch přenosu dat přes přístupovou službu od takových partnerů CAP). Kontrakt na 7 měsíců. Budget €400.000. Deadline 17/2.

Poskytnutí externích služeb pro zajištění softwaru IT. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Alicante. Zajištění softwaru IT má zabezpečit, že procesy životního cyklu softwaru a produkty odpovídají požadavkům, normám a postupům při konkurenční ceně a požadované úrovni, kvalitě a rychlosti. Smlouva na 4 roky. Budget €16.000.000. Deadline 27/1.

Bezpečnostní opatření pro mezibankovní elektronické komunikace. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Heraklion, Řecko. Zadavatel chce zmapovat: skutečné povědomí o rizicích mezi odbornými pracovníky IKT z finančního sektoru, stav prevence v oblasti bezpečnostních rizik, způsob detekce incidentů, způsob řešení incidentů a odstranění bezpečnostních závad atd. Zahájení 10.3.2014., dokončení 15.8.2014. Budget €40.000. Deadline 24/1.

Rada EU vypisuje velký tendr na služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tendr je rozdělen na 17 samostatných částí. Bude uzavřena rámcová smlouva s maximálně pěti nejlepšími zájemci, na čtyři roky. Budget není specifikován, nicméně je zřejmé, že celkově se může pohybovat někde kolem 30 milionů euro. Sekretariát Rady vypisuje tendry “dvoukolově”, nejprve vyzve firmy k projevení zájmu, následně seznam posoudí a sám vyzve vyhovující uchazeče k účasti v tendru. A pošle jim celou zadávací dokumentaci. Deadline k projevení zájmu je v tomu případě 17/1.

Evropský hospodářský a sociální výbor zahájil výběrové řízení na dodavatele (pronájem) bezdrátového interaktivního elektronického hlasovacího systému. Má být používán především při jeho plenárních zasedáních konajících se na různých místech v Bruselu. Bude uzavřen kontrakt na dva roky. Budget €550.000. Deadline 6/2.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost se sídlem v Lisabonu vypsala tendr na komunikační a publikační služby (ve třech na sobě navzájem nezávislých oblastech). Uzavřeny budou rámcové, čtyřletá smlouvy s jedním uchazečem na každý lot. LOT1: Služby v oblasti tisku, redakční práce, grafického návrhu, stolní typografie, multimediální a ilustrační práce a zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Položka zahrnuje služby umožňující tisk, dodání a zasílání publikací EMSA, jakož i služby týkající se stolní typografie, redakčních úkolů, multimediální práce, grafického návrhu, zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Rozpočtový strop pro zakázku vztahující se k této položce je €180.000. LOT2: Značkový propagační materiál (firemní dárky včetně VIP předmětů), značkový mobilní výstavní materiál, značkové oděvy a značkové papírnické potřeby. EMSA poptává značkové propagační předměty pro použití při jejích externích a interních komunikačních činnostech. Kromě předmětů požadovaných v rámci kritérií pro hodnocení kvality (viz oddíl 15.1) by uchazeči měli poskytnout katalog zboží podobného tomu, jenž je popsáno níže, včetně ceny a popisu výrobků. Budget €100.000. LOT3) Služby tvorby internetových stránek, správa internetového obsahu s otevřeným zdrojovým kódem. Internetové stránky EMSA a extranety jsou klíčovou platformou pro rozšiřování informací o agentuře. S cílem posílit kapacitu komunikačního týmu EMSA agentura příležitostně požaduje poskytnutí služeb tvorby internetových stránek a služby v oblasti vývojové údržby pro vybraný systém agentury pro správu obsahu webu (Joomla!). Uchazeči musí disponovat prokazatelnou způsobilostí k vytváření a budování složek, modulů a doplňků pro vybranou platformu. Musí rovněž poskytnout důkaz o účasti společnosti nebo člena týmu a/nebo prezentacích výrobků na akcích „Joomla! World Conferences“ nebo „Joomla! Days“. Všechny ceny musí vycházet z člověkodnů (7,5 hodin) poskytnutých pro externí (dálkové) poradenství. Budget €60. 000. Deadline 27/1.

On-line hodnocení a jazyková podpora pro mobilitu jednotlivců v rámci programu Erasmus+. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Popis: v rámci nového víceletého programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport má Evropská komise v plánu zajistit centralizovanou on-line službu pro hodnocení, kontrolu a podporu jazykových znalostí jednotlivců účastnících se opatření v rámci mobility financovaného z programu Erasmus+. Cílem výzvy k podání nabídek bude výběr 1 nebo 2 poskytovatelů na zajištění a řízení následujících služeb: — standardizované on-line hodnocení jazykových dovedností (položka č. 1) a — jazyková podpora ve formě on-line jazykových kurzů (položka č. 2). Kontrakt na 2 roky. Budget až €25.000.000. Deadline 24/2.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe