Evropské tendry, pátek 8/11

Dodávka a dodání 12 obrněných vozidel a příslušenství pro Monitorovací misi EU v Gruzii (EUMM). Zadavatel: EUMM, Tbilisi, Gruzie. Popis: Dodávka a doručení 12 obrněných vozidel a příslušenství pro EUMM Gruzie, která budou použita k provedení rutinních hlídkových operací a k přepravě zaměstnanců EUMM v rámci jejich oficiálních povinností. Budget nespecifikován. Deadline 17/1.

Odborná pomoc v oblastech ovzduší, změny klimatu, hluku a ve vztahu k některým hospodářským odvětvím. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň. Popis: Odborná pomoc v oblastech ovzduší, změny klimatu, hluku a ve vztahu k některým hospodářským odvětvím – 3 položky: odborná pomoc na podporu práce v oblastech energetiky a životního prostředí, dopravy a životního prostředí; odborná pomoc na podporu práce agentury v oblasti emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší, zefektivnění podávání zpráv o průmyslových emisích, průřezové práce týkající se atmosféry (vzájemné působení klimatu a atmosféry) a dopadů a podílu odvětví (včetně zemědělství, průmyslu, domácností) co se týče ovzduší (emise látek znečišťujících ovzduší a kvalita ovzduší) a klimatu (zmírňování změny klimatu a dopadů změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení); odborná pomoc v oblasti posuzování hluku v životním prostředí. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €2.250.000. Deadline 23/12.

Vytvoření jednotného informačního systému pro obchodní označení produktů rybolovu a akvakultury. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov. Poskytovatel služeb musí vytvořit: 1) databázi všech informací vztahujících se k označování produktů rybolovu a akvakultury, s nimiž se v Evropské unii obchoduje, 2) odborný systém, který umožní sběr a kódování údajů. Bude analyzovat konzistenci různých údajů a jejich získávání podle nejužitečnějšího způsobu pro různé kategorie uživatelů. Bude k dispozici ve všech jazycích EU. Tyto údaje budou uveřejněny on-line (příslušná webová stránka – použití přístupného provedení, tj. vhodné také pro zobrazování na mobilních zařízeních – a případně mobilní aplikace). Smlouva na 9 měsíců. Budget €400.000. Deadline 10/1.

Topný olej pro vytápění a pro generátory. Zadavatel: Evropská komise – Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Zakázka spočívá v poskytnutí topného oleje pro vytápění a pro generátory v budovách těchto orgánů a institucí EU v Lucemburku: Evropský parlament, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská investiční banka, Evropská komise (prostřednictvím Úřadu pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk a Úřadu pro publikace Evropské unie). Celkovou spotřebu topného oleje lze odhadnout na 350 000 litrů v průběhu trvání zakázky v případě všech orgánů. Kontrakt na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 16/12.

Poskytnutí služeb pro vybudování sbírky muzeálních předmětů (opakovaná soutěž, do prvního tendru nepřišla žádná přijatelná nabídka). Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro vztahy s občany. Popis: Dům evropské historie (Evropského parlamentu) musí ke splnění svého poslání (sbírání a výstava) vybudovat svou vlastní sbírku. Část této sbírky bude pořízena prostřednictvím nákupu; další části např. prostřednictvím úvěrů nebo darování. Dům evropské historie hledá zprostředkovatele za účelem poskytnutí služeb k vybudování sbírky. Kontrakt na 4 roky. Budget €300.000. Deadline 3/1.