Evropské tendry, pátek 31/5

Vývoj a zavedení internetového nástroje pro předvýběrové testy uchazečů o pozici pomocných tlumočníků + související služby. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference. Tendr je rozdělen na dvě samostatné části (které ale budou zadány jednomu uchazeči): 1) přímá smlouva na vývoj a zavedení nástroje pro předvýběrové testy + technická, funkční a pracovní dokumentace + instalace na místě v prostorách Evropského parlamentu a počáteční dva měsíce podpory a 2)  rámcová smlouva na zaškolení uživatelů na pracovišti a poskytnutí příslušné dokumentace školení + vývojovou údržbu a vývoj „ad hoc“ na základě žádostí + služby technické podpory. Rozpočet na položku č.1 €170.000, na položku č.2 zatím nespecifikován. Deadline k podání nabídek: 1/7.

Studie “potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů u námořní dopravy v EU a jeho dopady. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. Cílem má být stanovení marginálních nákladů na snižování emisí v odvětví námořní dopravy a potenciálu pro optimální snížení emisí skleníkových plynů u námořní dopravy do roku 2030. Budget €250.000. Deadline 19/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.