Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 31/5

·

Vývoj a zavedení internetového nástroje pro předvýběrové testy uchazečů o pozici pomocných tlumočníků + související služby. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro tlumočení a konference. Tendr je rozdělen na dvě samostatné části (které ale budou zadány jednomu uchazeči): 1) přímá smlouva na vývoj a zavedení nástroje pro předvýběrové testy + technická, funkční a pracovní dokumentace + instalace na místě v prostorách Evropského parlamentu a počáteční dva měsíce podpory a 2)  rámcová smlouva na zaškolení uživatelů na pracovišti a poskytnutí příslušné dokumentace školení + vývojovou údržbu a vývoj „ad hoc“ na základě žádostí + služby technické podpory. Rozpočet na položku č.1 €170.000, na položku č.2 zatím nespecifikován. Deadline k podání nabídek: 1/7.

Studie “potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů u námořní dopravy v EU a jeho dopady. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. Cílem má být stanovení marginálních nákladů na snižování emisí v odvětví námořní dopravy a potenciálu pro optimální snížení emisí skleníkových plynů u námořní dopravy do roku 2030. Budget €250.000. Deadline 19/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe