Evropské tendry, pátek 23/5

Studie o současném stavu elektronického výběru mýtného. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na šest měsíců. Detaily: Studie poskytne přehled dostupných a perspektivních řešení elektronického výběru mýtného v případě těžkých nákladních vozidel a jiných silničních vozidel včetně osobních automobilů. Budget €100.000. Deadline 15/8.

Zajištění potravin, nápojů a domácích potřeb. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro základní práva, Víden. Rámcová smlouva na 4 roky, pro 3 uchazeče. Budget €60.000. Deadline 14/7.

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“. Zadavatel: Výkonná agentura EU pro malé a střední podniky, Brusel. Hlavním cílem tohoto nabídkového řízení je dále rozvinout, udržovat a propagovat v průběhu 36 měsíců portál „Build up“ (www.buildup.eu). Portál má za cíl podpořit provádění směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) v různých oblastech, kterých se týká: budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), osvědčení o energetické náročnosti (EPC), energetická účinnost a zdroje obnovitelné energie v budově, renovace, dovednosti, finance, zhodnocování atd. Úloha portálu „Build up“ spočívá ve shromažďování a šíření aktuálních informací v těchto oblastech pomocí různých prostředků (převážně prostřednictvím portálu) a působení jako „hnací síla“ v tomto procesu. Budget €2.100.000. Deadline 7/7.

Poskytování lékařských služeb pro GSA. Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (alias Galileo), Praha. Rámcová smlouva na čtyři roky. Část zakázky č.: 1 „Lékařské středisko“ – 6 úkolů – (1) vstupní lékařská prohlídka uchazečů; a (2) roční lékařská prohlídka zaměstnanců GSA; (3) sezónní očkování proti chřipce; (4) účast na jednáních s vedením GSA a zhotovitelem položky č. 2; (5) udělení přístupu k lékařským složkám / předání lékařských složek zaměstnancům a uchazečům GSA; (6) předání lékařských složek GSA. Budget €130.000. Část zakázky č.: 2 „Lékařský poradce – 5 úkolů – (1) lékařská prohlídka zaměstnanců / lékařských složek zaměstnanců; (2); lékařské poradenství; (3) administrativní služby; (4) zdravotní a psychologické poradenství pro vedení GSA; (5) informační setkání pro skupiny. Budget €55.000. Deadline 30/6.

Dodávka ropných disperzantů. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon. Popis: Primárním cílem tohoto výběrového řízení je uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě s výrobci disperzantů nebo s autorizovanými dodavateli o dodávce ropných disperzantů (dále jen „disperzant“), které budou použity při operacích likvidace ropného znečištění na moři. Na žádost provedou úspěšní uchazeči v této vícestranné rámcové smlouvě o dodávkách aspoň tyto úkoly: poskytnutí disperzantu v příslušném balení (IBC kontejnery), poskytnutí prázdných IBC kontejnerů, doprava a dodání na jakékoliv předběžně dohodnuté místo v Evropě podle schválených časových harmonogramů. Kontrakt na 4 roky. Budget €5.000.000. Deadline 11/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.