Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 23/5

·

Studie o současném stavu elektronického výběru mýtného. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na šest měsíců. Detaily: Studie poskytne přehled dostupných a perspektivních řešení elektronického výběru mýtného v případě těžkých nákladních vozidel a jiných silničních vozidel včetně osobních automobilů. Budget €100.000. Deadline 15/8.

Zajištění potravin, nápojů a domácích potřeb. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro základní práva, Víden. Rámcová smlouva na 4 roky, pro 3 uchazeče. Budget €60.000. Deadline 14/7.

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“. Zadavatel: Výkonná agentura EU pro malé a střední podniky, Brusel. Hlavním cílem tohoto nabídkového řízení je dále rozvinout, udržovat a propagovat v průběhu 36 měsíců portál „Build up“ (www.buildup.eu). Portál má za cíl podpořit provádění směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) v různých oblastech, kterých se týká: budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), osvědčení o energetické náročnosti (EPC), energetická účinnost a zdroje obnovitelné energie v budově, renovace, dovednosti, finance, zhodnocování atd. Úloha portálu „Build up“ spočívá ve shromažďování a šíření aktuálních informací v těchto oblastech pomocí různých prostředků (převážně prostřednictvím portálu) a působení jako „hnací síla“ v tomto procesu. Budget €2.100.000. Deadline 7/7.

Poskytování lékařských služeb pro GSA. Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (alias Galileo), Praha. Rámcová smlouva na čtyři roky. Část zakázky č.: 1 „Lékařské středisko“ – 6 úkolů – (1) vstupní lékařská prohlídka uchazečů; a (2) roční lékařská prohlídka zaměstnanců GSA; (3) sezónní očkování proti chřipce; (4) účast na jednáních s vedením GSA a zhotovitelem položky č. 2; (5) udělení přístupu k lékařským složkám / předání lékařských složek zaměstnancům a uchazečům GSA; (6) předání lékařských složek GSA. Budget €130.000. Část zakázky č.: 2 „Lékařský poradce – 5 úkolů – (1) lékařská prohlídka zaměstnanců / lékařských složek zaměstnanců; (2); lékařské poradenství; (3) administrativní služby; (4) zdravotní a psychologické poradenství pro vedení GSA; (5) informační setkání pro skupiny. Budget €55.000. Deadline 30/6.

Dodávka ropných disperzantů. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon. Popis: Primárním cílem tohoto výběrového řízení je uzavřít vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě s výrobci disperzantů nebo s autorizovanými dodavateli o dodávce ropných disperzantů (dále jen „disperzant“), které budou použity při operacích likvidace ropného znečištění na moři. Na žádost provedou úspěšní uchazeči v této vícestranné rámcové smlouvě o dodávkách aspoň tyto úkoly: poskytnutí disperzantu v příslušném balení (IBC kontejnery), poskytnutí prázdných IBC kontejnerů, doprava a dodání na jakékoliv předběžně dohodnuté místo v Evropě podle schválených časových harmonogramů. Kontrakt na 4 roky. Budget €5.000.000. Deadline 11/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe