Evropské tendry, pátek 21/6

Dodávka a instalace videokonferenčních systémů a poskytnutí souvisejících služeb. zadavatel: Generální sekretariát Rady EU. Požadavky: * modernizaci/výměnu stávajícího zařízení Polycom, aby bylo schopné řízení konferencí z více míst najednou se všemi členskými státy Evropské unie a jinými organizacemi (přibližně 30 vzdálených míst) přes IP a/nebo ISDN, * dodávku nového strážce brány („gatekeeper“) za účelem zajištění videokonferenční způsobilosti přes IP síť, * dodávku a instalaci vybavení nových videokonferenčních místností v nové budově Europa generálního sekretariátu, * dodávku nových kodeků a desktopových jednotek pro integrování audiovizuálních systémů, * výměnu stávajícího systému řízení videokonferencí, *modernizaci/výměnu stávajícího videokonferenčního vybavení generálního sekretariátu v případě nutnosti, * údržbu a podporu pro veškeré vybavení. Smlouva na 4 roky s (velmi pravděpodobnou) možností prodloužení na 10 let. Budget neupřesněn. Deadline pro odeslání žádostí o účast (tendr bude “restricted”): 19/7.

Inventarizace a vyhodnocení účinků používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS v EU po osmi letech od jeho zavedení. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Smlouva na 9 měsíců. Budget €200.000. Deadline: 13/9.

Evropská observatoř klastrů II. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Hlavním úkolem pro vítěze  je nabídnout statistickou analýzu, mapování nástrojů a politické poradenství k navrhování (na důkazech založené) klastrové politiky v Evropě. Konkrétními cíli, jichž má být dosaženo „Evropskou observatoří klastrů II“, je: uveřejnit pololetní přehled evropských klastrů (statistické mapování klastrů), poskytnout zprávu z analýzy vývoje evropských klastrů, vypracovat evropský zatěžovací test pro klastrovou politiku, poskytnout dle přání uzpůsobené poradenství vybraným modelovým demonstračním regionům a propagovat a zvýšit povědomí o roli, kterou klastry a klastrová politika mohou hrát. Smlouva na 36 měsíců. Rozpočet €2.500.000. Deadline k podání nabídek: 16/8.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.