Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 21/6

Dodávka a instalace videokonferenčních systémů a poskytnutí souvisejících služeb. zadavatel: Generální sekretariát Rady EU. Požadavky: * modernizaci/výměnu stávajícího zařízení Polycom, aby bylo schopné řízení konferencí z více míst najednou se všemi členskými státy Evropské unie a jinými organizacemi (přibližně 30 vzdálených míst) přes IP a/nebo ISDN, * dodávku nového strážce brány („gatekeeper“) za účelem zajištění videokonferenční způsobilosti přes IP síť, * dodávku a instalaci vybavení nových videokonferenčních místností v nové budově Europa generálního sekretariátu, * dodávku nových kodeků a desktopových jednotek pro integrování audiovizuálních systémů, * výměnu stávajícího systému řízení videokonferencí, *modernizaci/výměnu stávajícího videokonferenčního vybavení generálního sekretariátu v případě nutnosti, * údržbu a podporu pro veškeré vybavení. Smlouva na 4 roky s (velmi pravděpodobnou) možností prodloužení na 10 let. Budget neupřesněn. Deadline pro odeslání žádostí o účast (tendr bude “restricted”): 19/7.

Inventarizace a vyhodnocení účinků používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS v EU po osmi letech od jeho zavedení. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Smlouva na 9 měsíců. Budget €200.000. Deadline: 13/9.

Evropská observatoř klastrů II. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Hlavním úkolem pro vítěze  je nabídnout statistickou analýzu, mapování nástrojů a politické poradenství k navrhování (na důkazech založené) klastrové politiky v Evropě. Konkrétními cíli, jichž má být dosaženo „Evropskou observatoří klastrů II“, je: uveřejnit pololetní přehled evropských klastrů (statistické mapování klastrů), poskytnout zprávu z analýzy vývoje evropských klastrů, vypracovat evropský zatěžovací test pro klastrovou politiku, poskytnout dle přání uzpůsobené poradenství vybraným modelovým demonstračním regionům a propagovat a zvýšit povědomí o roli, kterou klastry a klastrová politika mohou hrát. Smlouva na 36 měsíců. Rozpočet €2.500.000. Deadline k podání nabídek: 16/8.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe