Evropské tendry, pátek 20/9

Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby, služby tisku a kopírování. Zadavatel: Europol, Haag. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s maximálně šesti uchazeči. Zakázka je rozdělena na dvě části: část č.1) Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby (Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby pro tištěné a digitální publikace a část č.2) Služby tisku a kopírování. Budget na část č. 1 €360.000 a č.2 €240.000. Deadline: 1/11

Systém správy mediálního/digitálního majetku. Zadavatel: agentura pro ochranu vnějších hranic EU Frontex, Varšava. Popis: Frontex má v úmyslu uvolnit obsah o větší hodnotě ze svého rozrůstajícího se mediálního archivu, a to jeho sdílením s vnitrostátními partnerskými orgány, poskytovateli služeb, tiskem a dalšími třetími stranami. Frontex očekává, že implementací systému správy mediálního/digitálního majetku budou mimo jiné splněny tyto cíle: 1. usnadnění zavádění mediálních souborů do archivu Frontexu na základě umožnění přímého předkládání materiálů prostřednictvím heslem chráněného přístupu přes intranet Frontexu nebo přes internet ze strany přispívatelů z různých zeměpisných lokalit; 2. usnadnění správy a bezpečné distribuce mediálního majetku interně (přístup přes intranet) a externě (přístup přes internet) s pomocí chráněných kontrol přístupu; 3. usnadnění obchodního procesu prostřednictvím větší integrace a spolupráce mezi několika subjekty vytvářejícími obsah v rámci Frontexu a mimo něj (tj. externími poskytovateli služeb, partnery z členských států); 4. usnadnění využití mediálního majetku ze strany neprofesionálních uživatelů sad programových vybavení pro úpravu fotografií, videí a grafiky a tím i zvýšení kvality komunikačních matriálů a vyšší míra sladění firemní vizuální identity; 5. zajištění vyšší úrovně automatizace, soudržnosti a centralizace v rámci správy mediálního majetku (včetně jeho zveřejnění na internetových stránkách Frontexu a v sociálních médiích) a tím pádem i zvýšení efektivity vytváření komunikačních produktů a snížení provozních nákladů; 6. usnadnění anotací mediálních souborů, mimo jiné včetně přidání popisku, místa, data a metadat ve formě klíčových slov tak, aby bylo možno relevantní mediální soubory snadno dohledávat pomocí výkonné vyhledávací technologie; 7. zlepšení schopnosti vysledovat a zaznamenat použití stažených mediálních souborů tak, aby bylo možné vizuální zdroje využívat efektivně a vhodně. To umožní správcům databáze přezkoumat a analyzovat historii využití mediálního majetku Frontexu. Kontrakt na 30 měsíců. Budget €75.000, Deadline 28/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.