Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 20/9

·

Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby, služby tisku a kopírování. Zadavatel: Europol, Haag. Uzavřena bude čtyřletá rámcová smlouva s maximálně šesti uchazeči. Zakázka je rozdělena na dvě části: část č.1) Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby (Grafický návrh, rozvržení a multimediální služby pro tištěné a digitální publikace a část č.2) Služby tisku a kopírování. Budget na část č. 1 €360.000 a č.2 €240.000. Deadline: 1/11

Systém správy mediálního/digitálního majetku. Zadavatel: agentura pro ochranu vnějších hranic EU Frontex, Varšava. Popis: Frontex má v úmyslu uvolnit obsah o větší hodnotě ze svého rozrůstajícího se mediálního archivu, a to jeho sdílením s vnitrostátními partnerskými orgány, poskytovateli služeb, tiskem a dalšími třetími stranami. Frontex očekává, že implementací systému správy mediálního/digitálního majetku budou mimo jiné splněny tyto cíle: 1. usnadnění zavádění mediálních souborů do archivu Frontexu na základě umožnění přímého předkládání materiálů prostřednictvím heslem chráněného přístupu přes intranet Frontexu nebo přes internet ze strany přispívatelů z různých zeměpisných lokalit; 2. usnadnění správy a bezpečné distribuce mediálního majetku interně (přístup přes intranet) a externě (přístup přes internet) s pomocí chráněných kontrol přístupu; 3. usnadnění obchodního procesu prostřednictvím větší integrace a spolupráce mezi několika subjekty vytvářejícími obsah v rámci Frontexu a mimo něj (tj. externími poskytovateli služeb, partnery z členských států); 4. usnadnění využití mediálního majetku ze strany neprofesionálních uživatelů sad programových vybavení pro úpravu fotografií, videí a grafiky a tím i zvýšení kvality komunikačních matriálů a vyšší míra sladění firemní vizuální identity; 5. zajištění vyšší úrovně automatizace, soudržnosti a centralizace v rámci správy mediálního majetku (včetně jeho zveřejnění na internetových stránkách Frontexu a v sociálních médiích) a tím pádem i zvýšení efektivity vytváření komunikačních produktů a snížení provozních nákladů; 6. usnadnění anotací mediálních souborů, mimo jiné včetně přidání popisku, místa, data a metadat ve formě klíčových slov tak, aby bylo možno relevantní mediální soubory snadno dohledávat pomocí výkonné vyhledávací technologie; 7. zlepšení schopnosti vysledovat a zaznamenat použití stažených mediálních souborů tak, aby bylo možné vizuální zdroje využívat efektivně a vhodně. To umožní správcům databáze přezkoumat a analyzovat historii využití mediálního majetku Frontexu. Kontrakt na 30 měsíců. Budget €75.000, Deadline 28/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe