Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 16/8

·

Služby cestovní kanceláře. Zadavatel: Evropský úřad pro cenné papíry a trhy, Paříž. Popis: Cestovní rezervace cestovních jízdenek, hotelů a služby pronájmu vozidel; změny a zrušení rezervací; a poskytování pomoci pro cestující. Smlouva na 48 měsíců. Budget €9.500.000. Deadline 23/9.

Studie o minimálních sankcích v členských státech EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost. Popis:  S ohledem na nový právní rámec pro zákonné předpisy v oblasti trestního zákona podle Lisabonské smlouvy je cílem studie dosáhnout lepšího pochopení legislativní struktury a – na základě statistiky – postupů vnitrostátních trestně právních systémů týkajících se minimálních sankcí ve 28 členských státech. Výsledky studie pomohou zákonodárci EU zajistit přidanou hodnotu a zlepšit soudržnost a důslednost, kdykoliv se bude v budoucnu uvažovat o přijetí minimálních trestních sankcích. Smlouva na 9 měsíců. Budget €250.000. Deadline 17/10.

Studie o změnách v pedagogické oblasti: nové způsoby výuky a vzdělávání a jejich důsledky pro politiku vysokoškolského vzdělávání. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Popis: celkovým cílem této studie je prozkoumat, do jaké míry vládní strategie a rámce regulace a akreditace vysokoškolského vzdělávání, financování, zajištění kvality, hodnocení a certifikace podporují nebo brání novým způsobům vzdělávání a zejména zvýšenému použití technologie v procesu výuky a vzdělávání. Výzkum by měl dále formulovat závěry a doporučení ohledně toho, jak tyto systémy – rámcové podmínky pro vysokoškolské vzdělávání – mohou být co nejlépe přizpůsobeny na podporu nových způsobů výuky a vzdělávání. Smlouva na 18 měsíců. Budget €400.000. Deadline 22/10.

Investiční podpora v rámci politiky rozvoje venkova. Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Půjde o hodnocení analyzující efektivitu, účinnost a relevantnost investiční podpory v rámci politiky rozvoje venkova. Smlouva na 11 měsíců. Budget €550.000. Deadline 7/10.

Zákaznické centrum servisní podpory. Europol, Haag. Služby podpory první úrovně pro zákaznické centrum servisní podpory Europolu sestávající z řešení a odstraňování jednotlivých potíží, vyřizování nebo eskalování žádostí a incidentů prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo intranetového portálu. Služby musí být poskytovány na místě v ústředí Europolu v Haagu. Práce na dálku není možná. Kontrakt na 4 roky. Budget €1.100.000. Deadline 27/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe