Evropské tendry, pátek 16/8

Služby cestovní kanceláře. Zadavatel: Evropský úřad pro cenné papíry a trhy, Paříž. Popis: Cestovní rezervace cestovních jízdenek, hotelů a služby pronájmu vozidel; změny a zrušení rezervací; a poskytování pomoci pro cestující. Smlouva na 48 měsíců. Budget €9.500.000. Deadline 23/9.

Studie o minimálních sankcích v členských státech EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost. Popis:  S ohledem na nový právní rámec pro zákonné předpisy v oblasti trestního zákona podle Lisabonské smlouvy je cílem studie dosáhnout lepšího pochopení legislativní struktury a – na základě statistiky – postupů vnitrostátních trestně právních systémů týkajících se minimálních sankcí ve 28 členských státech. Výsledky studie pomohou zákonodárci EU zajistit přidanou hodnotu a zlepšit soudržnost a důslednost, kdykoliv se bude v budoucnu uvažovat o přijetí minimálních trestních sankcích. Smlouva na 9 měsíců. Budget €250.000. Deadline 17/10.

Studie o změnách v pedagogické oblasti: nové způsoby výuky a vzdělávání a jejich důsledky pro politiku vysokoškolského vzdělávání. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Popis: celkovým cílem této studie je prozkoumat, do jaké míry vládní strategie a rámce regulace a akreditace vysokoškolského vzdělávání, financování, zajištění kvality, hodnocení a certifikace podporují nebo brání novým způsobům vzdělávání a zejména zvýšenému použití technologie v procesu výuky a vzdělávání. Výzkum by měl dále formulovat závěry a doporučení ohledně toho, jak tyto systémy – rámcové podmínky pro vysokoškolské vzdělávání – mohou být co nejlépe přizpůsobeny na podporu nových způsobů výuky a vzdělávání. Smlouva na 18 měsíců. Budget €400.000. Deadline 22/10.

Investiční podpora v rámci politiky rozvoje venkova. Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Půjde o hodnocení analyzující efektivitu, účinnost a relevantnost investiční podpory v rámci politiky rozvoje venkova. Smlouva na 11 měsíců. Budget €550.000. Deadline 7/10.

Zákaznické centrum servisní podpory. Europol, Haag. Služby podpory první úrovně pro zákaznické centrum servisní podpory Europolu sestávající z řešení a odstraňování jednotlivých potíží, vyřizování nebo eskalování žádostí a incidentů prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo intranetového portálu. Služby musí být poskytovány na místě v ústředí Europolu v Haagu. Práce na dálku není možná. Kontrakt na 4 roky. Budget €1.100.000. Deadline 27/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.