Evropské tendry, pátek 14/6

Nákup softwaru na řízení tisku. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro inovační a technickou podporu, Lucemburk. Kontrakt na 48 měsíců. Budget: €560.000. Deadline: 29/7.

Denní monitoring globálních sdělovacích prostředků. Zadavatel: Evropský parlament. Cílem je uzavřít roční rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), hlavních audiovizuálních médií (TV, rozhlas) a hlavních sdělovacích prostředků on-line (internetových). Tato zakázka může být obnovena 3krát na maximálně 4 roky. Budget: €1.350.000. Deadline: 4/9.

Kontrola zařízení v budovách Rady Evropské unie a analýza vzorků. Zadavatel: Rada Evropské unie – generální sekretariát. Povinné kontroly a ostatní kontroly se budou týkat 3 kancelářských budov a 3 skladů o celkové plošné výměře přibližně 300 000 m2. Včetně kontrol v budově Evropa – předběžné převzetí během roku 2015. Kontrakt na 4 roky. Budget neupřesněn. Deadline 12/7.

Poskytnutí vysoce výkonných počítačových zařízení. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko JRC (Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj). Zadavatel požaduje flexibilní poskytování vysoce výkonných výpočetních služeb především pro škálu 2-a 3-rozměrových modelů popisujících dynamiku atmosféry, půdy a oceánů. Služby musí obstarat nejmodernější výpočetní systém, jenž ve vyvážené míře zajistí výpočetní kapacitu, rychlé přepojení mezi paměťovými jádry, dostatečně velkou a rychlou paměť, uskladnění na disku a archivaci dat. Požaduje se vysokorychlostní přístup do JRC. Předpokládaný rozpočet €1.500.000. Tendr bude vyhlášen v průběhu srpna nebo září.

Studie o vlivech budoucí poptávky EU po bioenergii na účinnost zdrojů. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Cílem studie je porozumět pravděpodobným důsledkům účinnosti zdrojů včetně vlivů na přírodní zdroje a na životní prostředí z hlediska očekávaného zvýšeného využívání bioenergie pro elektrickou energii a teplo v EU v rámci různých scénářů. Včetně nepřímých dopadů. Kontrakt na 21 měsíců. Budget mezi €230.000 a €250.000. Deadline: 9/8.

Údržba komunikační platformy a podpora nového biogeografického procesu (Natura 2000). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Zadavatel požaduje technickou pomoc s prováděním nového biogeografického procesu v rámci programu Natura 2000 – konkrétně v případě provozu, údržby a dalšího rozvoje komunikační platformy a také podpory organizování a logistiky procesu navazování kontaktů. Vítěz tendru zajistí, aby byla komunikační platforma provozuschopná, přístupná, umožňovala plnění jejích úkolů, udržování aktuálního znění a byla chráněna před škodlivým softwarem / činnostmi. Poskytne podporu Komisi a členským státům zorganizováním různých akcí umožňujících navazování kontaktů v rámci nového biogeografického procesu. Od vítěze se dále bude požadovat, aby zorganizoval 5–12 akcí na navazování kontaktů každý rok, tj. nejméně 5 akcí ročně, tzn. 15–36 akcí na navazování kontaktů celkem, a to v různých členských státech a v rámci doby trvání zakázky. Kontrakt na 36 měsíců. Budget mezi €400.000 a €450.000. Deadline: 9/8.

Měření hluku, zpracovaní získaných údajů a jejich vyhodnocení. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Vítěz provede “sadu” měření hluku v několika venkovních lokalitách a předá nashromážděná data zadavateli s cílem použít je pro hodnocení různých propagačních algoritmů mapování hluku. Kontrakt na 4 měsíce. Budget mezi €70.000 a €100.000. Deadline: 9/8.

Papírnické produkty. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Zakázka má dvě části: 1)všeobecné papírnické výrobky (papír do kopírek, zápisníky, pera, zvýrazňovače, poznámkové štítky, pákové šanony) a 2) stylizované papírnické výrobky (konferenční materiál, např. zápisníky a pera potištěné naším logem, dále lze zmínit hlavičkový papír, navštívenky atd.). Smlouva na 48 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline: 22/7.

Provádění záznamů potravinových deskriptorů databáze výskytu chemických látek a záznamů databáze o spotřebě potravin EFSA podle systémů pro klasifikaci a popis potravin FoodEx2. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Cíl zakázky: 1. konverze popisů potravin uvedených v komplexní evropské databázi o spotřebě potravin EFSA do systému FoodEx2; 2. konverze popisů potravin v evropské databázi výskytu chemických látek v systému FoodEx2; 3. provedení kontroly kvality a ucelenosti všech aktuálních přírůstků údajů, včetně údajů týkajících se cílů 1 a 2, také s přihlédnutím k pravidelným aktualizacím systému FoodEx2. Smlouva na 48 měsíců. Budget: €300.000. Deadline: 23/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.