Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 14/6

Nákup softwaru na řízení tisku. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro inovační a technickou podporu, Lucemburk. Kontrakt na 48 měsíců. Budget: €560.000. Deadline: 29/7.

Denní monitoring globálních sdělovacích prostředků. Zadavatel: Evropský parlament. Cílem je uzavřít roční rámcové smlouvy na denní monitorování tisku (národního/regionálního), hlavních audiovizuálních médií (TV, rozhlas) a hlavních sdělovacích prostředků on-line (internetových). Tato zakázka může být obnovena 3krát na maximálně 4 roky. Budget: €1.350.000. Deadline: 4/9.

Kontrola zařízení v budovách Rady Evropské unie a analýza vzorků. Zadavatel: Rada Evropské unie – generální sekretariát. Povinné kontroly a ostatní kontroly se budou týkat 3 kancelářských budov a 3 skladů o celkové plošné výměře přibližně 300 000 m2. Včetně kontrol v budově Evropa – předběžné převzetí během roku 2015. Kontrakt na 4 roky. Budget neupřesněn. Deadline 12/7.

Poskytnutí vysoce výkonných počítačových zařízení. Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko JRC (Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj). Zadavatel požaduje flexibilní poskytování vysoce výkonných výpočetních služeb především pro škálu 2-a 3-rozměrových modelů popisujících dynamiku atmosféry, půdy a oceánů. Služby musí obstarat nejmodernější výpočetní systém, jenž ve vyvážené míře zajistí výpočetní kapacitu, rychlé přepojení mezi paměťovými jádry, dostatečně velkou a rychlou paměť, uskladnění na disku a archivaci dat. Požaduje se vysokorychlostní přístup do JRC. Předpokládaný rozpočet €1.500.000. Tendr bude vyhlášen v průběhu srpna nebo září.

Studie o vlivech budoucí poptávky EU po bioenergii na účinnost zdrojů. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Cílem studie je porozumět pravděpodobným důsledkům účinnosti zdrojů včetně vlivů na přírodní zdroje a na životní prostředí z hlediska očekávaného zvýšeného využívání bioenergie pro elektrickou energii a teplo v EU v rámci různých scénářů. Včetně nepřímých dopadů. Kontrakt na 21 měsíců. Budget mezi €230.000 a €250.000. Deadline: 9/8.

Údržba komunikační platformy a podpora nového biogeografického procesu (Natura 2000). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Zadavatel požaduje technickou pomoc s prováděním nového biogeografického procesu v rámci programu Natura 2000 – konkrétně v případě provozu, údržby a dalšího rozvoje komunikační platformy a také podpory organizování a logistiky procesu navazování kontaktů. Vítěz tendru zajistí, aby byla komunikační platforma provozuschopná, přístupná, umožňovala plnění jejích úkolů, udržování aktuálního znění a byla chráněna před škodlivým softwarem / činnostmi. Poskytne podporu Komisi a členským státům zorganizováním různých akcí umožňujících navazování kontaktů v rámci nového biogeografického procesu. Od vítěze se dále bude požadovat, aby zorganizoval 5–12 akcí na navazování kontaktů každý rok, tj. nejméně 5 akcí ročně, tzn. 15–36 akcí na navazování kontaktů celkem, a to v různých členských státech a v rámci doby trvání zakázky. Kontrakt na 36 měsíců. Budget mezi €400.000 a €450.000. Deadline: 9/8.

Měření hluku, zpracovaní získaných údajů a jejich vyhodnocení. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Vítěz provede “sadu” měření hluku v několika venkovních lokalitách a předá nashromážděná data zadavateli s cílem použít je pro hodnocení různých propagačních algoritmů mapování hluku. Kontrakt na 4 měsíce. Budget mezi €70.000 a €100.000. Deadline: 9/8.

Papírnické produkty. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Zakázka má dvě části: 1)všeobecné papírnické výrobky (papír do kopírek, zápisníky, pera, zvýrazňovače, poznámkové štítky, pákové šanony) a 2) stylizované papírnické výrobky (konferenční materiál, např. zápisníky a pera potištěné naším logem, dále lze zmínit hlavičkový papír, navštívenky atd.). Smlouva na 48 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline: 22/7.

Provádění záznamů potravinových deskriptorů databáze výskytu chemických látek a záznamů databáze o spotřebě potravin EFSA podle systémů pro klasifikaci a popis potravin FoodEx2. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma, Itálie. Cíl zakázky: 1. konverze popisů potravin uvedených v komplexní evropské databázi o spotřebě potravin EFSA do systému FoodEx2; 2. konverze popisů potravin v evropské databázi výskytu chemických látek v systému FoodEx2; 3. provedení kontroly kvality a ucelenosti všech aktuálních přírůstků údajů, včetně údajů týkajících se cílů 1 a 2, také s přihlédnutím k pravidelným aktualizacím systému FoodEx2. Smlouva na 48 měsíců. Budget: €300.000. Deadline: 23/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe