Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 6/6

·

Zřízení internetové publikační platformy pro časopis „Eurosurveillance“. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Půjde o rozjezd systému pro řízení internetové stránky a obsahu za účelem převodu veškerého stávajícího obsahu od roku 1995 do platformy, hosting obsahu a internetové stránky časopisu a vývoj nových funkcí aplikace. Budget €400.000. Deadline 31/7.

Monitorovací studie o železném, ocelovém a hliníkovém šrotu a jeho recyklaci ve vztahu ke kritériím EU pro stav, kdy odpad přestává být odpadem (nařízení 333/2011). Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko – Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Studie by měla navíc zdůraznit případné vypozorované ekologické nehody, které souvisely s tímto novým nařízením. A jak se píše v dokumentaci: “Splnění tohoto cíle si vyžádá značnou snahu při získávání přístupu ke klíčovým údajům od různých činitelů a při jejich shromažďování”. Doba trvání kontraktu: 10 měsíců. Budget €100.000, deadline 19/7.

Vytvoření evropské “sítě” expertů sloužící k propagaci a vytváření inovativních struktur péče pro mladistvé s duševním postižením. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Budget €1.000.000, doba trvání kontraktu 24 měsíců. Deadline 19/7.

Podpora při budování kapacit a technické pomoci pro členské státy EU s cílem pomoci jim připravit se na podávání prognóz emisí skleníkových plynů v roce 2015 v rámci nařízení o mechanismu monitorování. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. V podstatě půjde o to pomoci členským zemím správně pochopit, jaká data mohou zahrnout pod systém ETS a jaká už ne. Mimo jiné. Kontrakt na 18 měsíců. Budget mezi €265.000 a €300.000. Deadline 31/7.

Strategie prevence pro školáky (12-14 let) ohrožené diabetem typu 2. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. První fáze by měla zahrnovat vypracování systematických přístupů k účinné identifikaci dětí ohrožených onemocněním diabetem typu 2 včetně předčasné diagnózy pomocí zavedené metodiky, nejlépe pomocí neinvazivních testů. Druhá fáze by měla zahrnovat vývoj a hodnocení akčních programů pro prevenci diabetes u ohrožených dětí ve věku 12–14 let s konkrétním důrazem na důležitost fyzické činnosti a výuky v oblasti výživy. Nejúspěšnější strategie by měly být šířeny za účelem jejich zavedení ve školách po celé Evropě. Trvání kontraktu: 2 roky. Budget: €1.000.000. Deadline: 19/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe