Evropské tendry, čtvrtek 6/6

Zřízení internetové publikační platformy pro časopis „Eurosurveillance“. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Půjde o rozjezd systému pro řízení internetové stránky a obsahu za účelem převodu veškerého stávajícího obsahu od roku 1995 do platformy, hosting obsahu a internetové stránky časopisu a vývoj nových funkcí aplikace. Budget €400.000. Deadline 31/7.

Monitorovací studie o železném, ocelovém a hliníkovém šrotu a jeho recyklaci ve vztahu ke kritériím EU pro stav, kdy odpad přestává být odpadem (nařízení 333/2011). Zadavatel: Evropská komise – Společné výzkumné středisko – Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Studie by měla navíc zdůraznit případné vypozorované ekologické nehody, které souvisely s tímto novým nařízením. A jak se píše v dokumentaci: “Splnění tohoto cíle si vyžádá značnou snahu při získávání přístupu ke klíčovým údajům od různých činitelů a při jejich shromažďování”. Doba trvání kontraktu: 10 měsíců. Budget €100.000, deadline 19/7.

Vytvoření evropské “sítě” expertů sloužící k propagaci a vytváření inovativních struktur péče pro mladistvé s duševním postižením. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Budget €1.000.000, doba trvání kontraktu 24 měsíců. Deadline 19/7.

Podpora při budování kapacit a technické pomoci pro členské státy EU s cílem pomoci jim připravit se na podávání prognóz emisí skleníkových plynů v roce 2015 v rámci nařízení o mechanismu monitorování. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. V podstatě půjde o to pomoci členským zemím správně pochopit, jaká data mohou zahrnout pod systém ETS a jaká už ne. Mimo jiné. Kontrakt na 18 měsíců. Budget mezi €265.000 a €300.000. Deadline 31/7.

Strategie prevence pro školáky (12-14 let) ohrožené diabetem typu 2. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. První fáze by měla zahrnovat vypracování systematických přístupů k účinné identifikaci dětí ohrožených onemocněním diabetem typu 2 včetně předčasné diagnózy pomocí zavedené metodiky, nejlépe pomocí neinvazivních testů. Druhá fáze by měla zahrnovat vývoj a hodnocení akčních programů pro prevenci diabetes u ohrožených dětí ve věku 12–14 let s konkrétním důrazem na důležitost fyzické činnosti a výuky v oblasti výživy. Nejúspěšnější strategie by měly být šířeny za účelem jejich zavedení ve školách po celé Evropě. Trvání kontraktu: 2 roky. Budget: €1.000.000. Deadline: 19/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.