Evropské tendry, čtvrtek 3/10

Rámcová smlouva na elektrické a elektronické služby. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Jedná se o rámcovou smlouvu na elektrické a elektronické dodávky a služby, které budou zahrnovat návrh, vývoj, poradenství, údržbu, servis/opravy elektrického a elektronického vybavení souvisejícího s těmito službami a nástrojové vybavení a materiály požadované pro tento úkol. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €400.000. Deadline 8/11.

Vícestranná rámcová smlouva na služby pro poskytování služeb v oblasti auditů činností vnější pomoci financovaných Evropskou komisí z Evropského rozvojového fondu (ERF) a souhrnného rozpočtu Evropské unie. Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Kontrakt na 4 roky. Popis: Oznámení se týká dvouletých rámcových smluv, které mohou být prodlouženy o další stejně dlouhé období, na audity programů a projektů vnější pomoci financovaných Evropskou komisí z Evropského rozvojového fondu a rozpočtu EU, jakož i s auditem souvisejících závazků. Audity budou děleny do tří položek. Pro položky č. 1 a 2 budou podepsány maximálně 4 rámcové smlouvy. Konkrétní zakázky budou zadány po znovuotevření soutěže mezi poskytovateli služeb ve vztahu k rámcové smlouvě podle konkrétních žádostí o služby a specifických podmínek kompetence. Pro položku č. 3 budou podepsány maximálně 2 rámcové smlouvy. Konkrétní zakázky pro 3. položku budou přiděleny podle kaskádového systému. Položka č. 1: finanční a systémové audity a hodnocení institucionální shody, odhadovaná hodnota konkrétních zakázek, které mohou být zadány, je 48 000 000 EUR pro možné období 4 let rámcové smlouvy (odhadovaná roční hodnota: 12 000 000 EUR). Položka č. 2: ostatní závazky související s auditem, ověřování a další audity, odhadovaná hodnota konkrétních zakázek, které mohou být zadány, je 16 000 000 EUR pro možné období 4 let rámcové smlouvy (odhadovaná roční hodnota: 4 000 000 EUR). Položka č. 3: školení, odhadovaná hodnota konkrétních zakázek, které mohou být zadány, je 1 600 000 EUR pro možné období 4 let rámcové smlouvy (odhadovaná roční hodnota: 400 000 EUR). Hlavní pracovní jazyky: angličtina a francouzština. Celkový rozsah: €65.600.000. Deadline 6/12