Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 20/6

·

Studie vyhodnocující dopad energetické účinnosti na zaměstnanost a její sociální dopad. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro energetiku. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován, odhadem €400.000. Deadline 12/8.

Znalostní analýza a politické poradenství v oblasti potírání diskriminace a strategie EU 2020. Zadavatel: Evropská komise – GŘ pro spravedlnost. Účelem této zakázky je poskytnout Evropské komisi zasvěcenou analýzu vnitrostátních situací a politických trendů s ohledem na diskriminaci na základě věku, etnického nebo rasového původu, sexuální orientace, genderové identity, náboženství nebo víry a na více základech. Od vybraného uchazeče se očekává, že vypracuje stručný přehled politik potírání diskriminace v případě každého členského státu EU, podpoří Evropskou komisi při prosazování politik potírání diskriminace ve strategii EU 2020 a poskytne poradenství a odbornost v případě různých akcí a seminářů zaměřených na politiky rovnosti. Kontrakt na 2 roky. Budget €500.000. Deadline: 13/8.

Realizační pokyny a politické možnosti v odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. Tato práce musí dodat podrobné a komplexní pokyny pro členské státy týkající se způsobu plnění povinností podávání zpráv a účtování podle nových právních předpisů pro využití půdy. Kromě pokynů musí provedená práce vyhodnotit a kvantifikovat náklady a dostupnost údajů na úrovni členských států, ve vztahu k povinnostem. Tato hodnocení budou provedena v rámci politických možností nebo scénářů. Měla by zformulovat doporučení pro zlepšení údajů, kde je to relevantní, a osvědčené postupy doložit pomocí case studies. Smlouva na 9 měsíců. Budget mezi €250.000 a €290.000. Deadline: 14/8.

Studie o vlivu pracovního prostředí (organizační struktury, politiky, praktiky a postupy… na rovnost a různorodost zaměstnanců. Zadavatel:  Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň, Rakousko. Kontrakt na 4 měsíce. Budget mezi €60.000 a €80.000. Deadline 29/8.

Služby cestovní kanceláře. Zadavatel:  Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň, Rakousko. Půjde o poskytnutí služeb pro zaměstnance veřejného zadavatele, a mimořádně pro členy řídícího výboru, členy Vědecký výboru a externí odborníky účastnící se jednání a akcí pořádaných veřejným zadavatelem. Kontrakt na 4 roky, budget €1.600.000. Deadline 26/7.

Poskytnutí audiovizuálních služeb, zboží a poradenství pro Eurojust. Zadavatel: Eurojust, Haag, Nizozemsko. Tendr má dva loty: č. 1 – audiovizuální služby a zboží, včetně údržby, pronájmu automobilů, pronájmu a dodávky vybavení, softwaru a souvisejícího zboží a č. 2 – služby audiovizuálního poradenství pro nové prostory Eurojustu. Je možné podat nabídku jen na jeden z nich nebo na oba. Smlouva na 24 měsíců. Budget pro položku č. 1 maximálně €500.000, pro položku č. 2 max. €200.000. Deadline 14/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe