Evropské tendry, čtvrtek 20/6

Studie vyhodnocující dopad energetické účinnosti na zaměstnanost a její sociální dopad. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro energetiku. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován, odhadem €400.000. Deadline 12/8.

Znalostní analýza a politické poradenství v oblasti potírání diskriminace a strategie EU 2020. Zadavatel: Evropská komise – GŘ pro spravedlnost. Účelem této zakázky je poskytnout Evropské komisi zasvěcenou analýzu vnitrostátních situací a politických trendů s ohledem na diskriminaci na základě věku, etnického nebo rasového původu, sexuální orientace, genderové identity, náboženství nebo víry a na více základech. Od vybraného uchazeče se očekává, že vypracuje stručný přehled politik potírání diskriminace v případě každého členského státu EU, podpoří Evropskou komisi při prosazování politik potírání diskriminace ve strategii EU 2020 a poskytne poradenství a odbornost v případě různých akcí a seminářů zaměřených na politiky rovnosti. Kontrakt na 2 roky. Budget €500.000. Deadline: 13/8.

Realizační pokyny a politické možnosti v odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu. Tato práce musí dodat podrobné a komplexní pokyny pro členské státy týkající se způsobu plnění povinností podávání zpráv a účtování podle nových právních předpisů pro využití půdy. Kromě pokynů musí provedená práce vyhodnotit a kvantifikovat náklady a dostupnost údajů na úrovni členských států, ve vztahu k povinnostem. Tato hodnocení budou provedena v rámci politických možností nebo scénářů. Měla by zformulovat doporučení pro zlepšení údajů, kde je to relevantní, a osvědčené postupy doložit pomocí case studies. Smlouva na 9 měsíců. Budget mezi €250.000 a €290.000. Deadline: 14/8.

Studie o vlivu pracovního prostředí (organizační struktury, politiky, praktiky a postupy… na rovnost a různorodost zaměstnanců. Zadavatel:  Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň, Rakousko. Kontrakt na 4 měsíce. Budget mezi €60.000 a €80.000. Deadline 29/8.

Služby cestovní kanceláře. Zadavatel:  Agentura Evropské unie pro základní práva, Vídeň, Rakousko. Půjde o poskytnutí služeb pro zaměstnance veřejného zadavatele, a mimořádně pro členy řídícího výboru, členy Vědecký výboru a externí odborníky účastnící se jednání a akcí pořádaných veřejným zadavatelem. Kontrakt na 4 roky, budget €1.600.000. Deadline 26/7.

Poskytnutí audiovizuálních služeb, zboží a poradenství pro Eurojust. Zadavatel: Eurojust, Haag, Nizozemsko. Tendr má dva loty: č. 1 – audiovizuální služby a zboží, včetně údržby, pronájmu automobilů, pronájmu a dodávky vybavení, softwaru a souvisejícího zboží a č. 2 – služby audiovizuálního poradenství pro nové prostory Eurojustu. Je možné podat nabídku jen na jeden z nich nebo na oba. Smlouva na 24 měsíců. Budget pro položku č. 1 maximálně €500.000, pro položku č. 2 max. €200.000. Deadline 14/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.