Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 13/6

·

Posílení elektrických a chladících systémů ve vedlejších rozvodných rámcových místnostech budovy Evropského parlamentu “Spinelli”. Zadavatel: Evropský parlament – odd. pro smlouvy a veřejné zakázky. Doba trvání kontraktu: 160 dní. Budget nespecifikován. Deadline: 24/9.

Elektronické předplatné na obsah časopisů o “policejní vědě”. Zadavatel: Evropská policejní akademie (CEPOL), Hook, UK. Cílem tendru je umožnit registrovaným uživatelům systému e-Net CEPOL přístup k fulltextovému obsahu vybraného seznamu elektronických časopisů prostřednictvím jediného mechanismu přihlášení pomocí extranetu CEPOL a uživatelských oprávnění CEPOL. Doba trvání smlouvy: 12 měsíců. Budget: €90.000. Deadline k podání nabídek: 22/7.

Dodávka a montáž obecného bezpečnostního vybavení pro systém kontroly přístupu / průchodu. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro předsednictvo. Tříletá rámcová smlouva s jedním uchazečem. Budget: €500.000.  Vzhledem k tomu, že si Evropský parlament přeje uzavřít smlouvu o dodávkách určených pro stávající systém CA/TA, bude se související nákup týkat následujících modelů a značek vybavení: IDCS LPU, řada S3000; IDCS DCU, řada S3000; IDCS relé karta pro (R)DCU; IDCS RDCU, řada S3000; IDCS RCU, řada S3000; IDCS RDR, řada S3000; DEISTER PRX15; ovládač Xtralys / IDCS S1000; CPU karta Xtralys/IDCS CPU pro modul S1000; komunikační deska Xtralys/IDCS pro modul S1000; sériová komunikační karta Xtralys/IDCS pro S1000; komunikační karta z optických vláken Xtralys/IDCS pro S1000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S1000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S1000; napájení Xtralys/IDCS pro modul S1000; ovládač Xtralys/IDCS M2000; CPU karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; napájení Xtralys/IDCS pro modul M2000; ovládač Xtralys/IDCS S2000; CPU karta Xtralys/IDCS CPU pro modul S2000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S2000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S2000; napájení Xtralys/IDCS pro modul S2000; snímač průkazů Xtralys/IDCS; snímač průkazů Xtralys/IDCS; koncentrátor dvojitého terminálu Xtralys/IDCS; baterie Xtralys/IDCS pro moduly S1000, M2000 nebo S2000; software Xtralys/IDCS INVISE („Hlídací“ typ) s licencí. Tento seznam vybavení není vyčerpávající. Deadline: 10/7.

Poskytování statistických služeb v oblasti statistik o životním prostředí: validace statistik o odpadu, údržba datových středisek ekologických údajů o zdrojích odpadu a přírodních zdrojích a zjednodušení ekologických ukazatelů. Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Položka č. 1: hloubková validace statistik o odpadech pro rok 2012. Položka č. 2: pomoc s provozem a dalším rozvojem datového střediska Eurostatu pro ekologické údaje o odpadu. Položka č. 3: pomoc s provozem a dalším rozvojem datového střediska Eurostatu pro ekologické údaje o přírodních zdrojích. Položka č. 4: pomoc se zjednodušením ekologických ukazatelů a údržba katalogů metadat. Doba trvání smlouvy: 36 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline: 1/8.

Modernizace statistiky mezinárodního obchodování se zbožím (ITGS). Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Doba trvání smlouvy: 24 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline: 5/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe