Evropské tendry, čtvrtek 13/6

Posílení elektrických a chladících systémů ve vedlejších rozvodných rámcových místnostech budovy Evropského parlamentu “Spinelli”. Zadavatel: Evropský parlament – odd. pro smlouvy a veřejné zakázky. Doba trvání kontraktu: 160 dní. Budget nespecifikován. Deadline: 24/9.

Elektronické předplatné na obsah časopisů o “policejní vědě”. Zadavatel: Evropská policejní akademie (CEPOL), Hook, UK. Cílem tendru je umožnit registrovaným uživatelům systému e-Net CEPOL přístup k fulltextovému obsahu vybraného seznamu elektronických časopisů prostřednictvím jediného mechanismu přihlášení pomocí extranetu CEPOL a uživatelských oprávnění CEPOL. Doba trvání smlouvy: 12 měsíců. Budget: €90.000. Deadline k podání nabídek: 22/7.

Dodávka a montáž obecného bezpečnostního vybavení pro systém kontroly přístupu / průchodu. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro předsednictvo. Tříletá rámcová smlouva s jedním uchazečem. Budget: €500.000.  Vzhledem k tomu, že si Evropský parlament přeje uzavřít smlouvu o dodávkách určených pro stávající systém CA/TA, bude se související nákup týkat následujících modelů a značek vybavení: IDCS LPU, řada S3000; IDCS DCU, řada S3000; IDCS relé karta pro (R)DCU; IDCS RDCU, řada S3000; IDCS RCU, řada S3000; IDCS RDR, řada S3000; DEISTER PRX15; ovládač Xtralys / IDCS S1000; CPU karta Xtralys/IDCS CPU pro modul S1000; komunikační deska Xtralys/IDCS pro modul S1000; sériová komunikační karta Xtralys/IDCS pro S1000; komunikační karta z optických vláken Xtralys/IDCS pro S1000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S1000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S1000; napájení Xtralys/IDCS pro modul S1000; ovládač Xtralys/IDCS M2000; CPU karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul M2000; napájení Xtralys/IDCS pro modul M2000; ovládač Xtralys/IDCS S2000; CPU karta Xtralys/IDCS CPU pro modul S2000; vstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S2000; výstupní karta Xtralys/IDCS pro modul S2000; napájení Xtralys/IDCS pro modul S2000; snímač průkazů Xtralys/IDCS; snímač průkazů Xtralys/IDCS; koncentrátor dvojitého terminálu Xtralys/IDCS; baterie Xtralys/IDCS pro moduly S1000, M2000 nebo S2000; software Xtralys/IDCS INVISE („Hlídací“ typ) s licencí. Tento seznam vybavení není vyčerpávající. Deadline: 10/7.

Poskytování statistických služeb v oblasti statistik o životním prostředí: validace statistik o odpadu, údržba datových středisek ekologických údajů o zdrojích odpadu a přírodních zdrojích a zjednodušení ekologických ukazatelů. Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Položka č. 1: hloubková validace statistik o odpadech pro rok 2012. Položka č. 2: pomoc s provozem a dalším rozvojem datového střediska Eurostatu pro ekologické údaje o odpadu. Položka č. 3: pomoc s provozem a dalším rozvojem datového střediska Eurostatu pro ekologické údaje o přírodních zdrojích. Položka č. 4: pomoc se zjednodušením ekologických ukazatelů a údržba katalogů metadat. Doba trvání smlouvy: 36 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline: 1/8.

Modernizace statistiky mezinárodního obchodování se zbožím (ITGS). Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Lucemburk. Doba trvání smlouvy: 24 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline: 5/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.