Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská Innovative Medicines Initiative plánuje kampaň ke svému desátému výročí

·

,

Zakázka: Kampaň k desátému výročí evropské Iniciativy pro inovativní léky

Zadavatel: Společný podnik Innovative Medicines Initiative, Brusel

Popis zakázky: Společný podnik EU „The Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ (IMI) slaví v roce 2018 své 10. výročí. Při této příležitosti chce spustit komunikační kampaň s cílem oslavit a zvýšit povědomí o svých úspěších a výsledcích. Kampaň začne 30. dubna. Hlavním cílem bude zvýšit viditelnost výsledků IMI v širším okruhu zainteresovaných stran (akademici v oblasti zdraví a medicíny, malé a střední podniky v biotechnickém sektoru, farmaceutický průmysl a zdravotnický personál) se speciálním zaměřením na občany, pacienty a politické činitele. Používaný jazyk měl obsahovat jednoduchá, krátká a jasná slova, aby podával zprávy srozumitelné pro obecné publikum. Hlavním jazykem kampaně bude angličtina. Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít smlouvu na poskytování služeb mezi IMI a hospodářským subjektem za účelem vytvoření kampaně, včetně zhotovení vizuálních a audiovizuálních materiálů.

Background: The IMI was launched in 2008 as a public-private partnership between the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. We are working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, the next generation of medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. We do this by facilitating collaboration between the key players involved in healthcare research, including universities, pharmaceutical companies, other companies active in healthcare research, small and medium-sized enterprises, patient organisations, and medicines regulators. This approach has proven highly successful, and IMI projects are delivering exciting results that are helping to advance the development of urgently-needed new treatments in diverse areas (www.imi.europa.eu/projects-results/success-stories-projects).

Budget €250.000

Deadline 26/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe