Brussels connection

the best address for international procurement

Europoslanec Fajmon tlačí na Komisi kvůli ČEZu

·

Otázka Hynka Fajmona na Evropskou komisi: Neférový postup regulátora ve věci fungování společnosti ČEZ, a.s., v Bulharsku

V posledních dnech jsme byli svědky pouličních protestů v Bulharsku, které byly vyvolány údajně neobvyklým zvyšováním cen elektřiny. Pod tlakem těchto demonstrací zahájil bulharský regulátor proti společnosti ČEZ, a.s., řízení o odejmutí licence pro výrobu a distribuci elektřiny. Následně podala bulharská vláda demisi. V této souvislosti si dovoluji položit Evropské komisi následující otázky:

1. Považuje Komise postup bulharského regulátora za legální z hlediska evropského práva?

2. Jak bude Komise v této věci postupovat?

Odpověď Günthera Oettingera jménem Komise

Právní předpisy EU v oblasti vnitřního trhu stanoví, že vnitrostátní regulační orgány musí mít nezbytné pravomoci, aby mohly efektivně prosazovat vnitrostátní regulaci a regulaci na úrovni EU v odvětvích energetiky. Tyto pravomoci můžou zahrnovat pravomoc odebírat licence a ukládat účinné a odrazující pokuty. Vnitrostátní regulační orgány tyto pravomoci musí vykonávat nezávisle na jakýchkoliv vnějších vlivech a zároveň musí dbát na dodržování zásady přiměřenosti a procesních práv dotčených podniků. Dne 24. ledna 2013 rozhodla Komise, že zažaluje Bulharsko u Soudního dvora Evropské unie, protože Bulharsko plně neprovedlo do svého práva pravidla EU pro vnitřní trh s energiemi. Současně také Komise právě posuzuje, zda jsou již provedená ustanovení v souladu s acquis, což je běžný postup, který se provádí u všech členských států.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe