Agentura EEA z Kodaně potřebuje denní monitoring on-line médií

Nástroje a služby monitorování médií

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Kodaň

Rámcová smlouva, doba trvání 36 měsíců

Budget €80.000

Popis: EEA hledá agenturu, která bude zajišťovat nástroje a služby pro denní monitorování on-line médií a umožní podávání zpráv a hodnocení mediálního pokrytí EEA.

Deadline pro odevzdání nabídek: 30/10