Evropské tendry, středa 12/2

Kancelářské potřeby + spotřební materiál pro počítače. Zadavatel: Generální sekretariát Rady EU, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Základní požadavek na zájemce: obrat související s dodávkami v této zakázce musí být rovný nebo převyšovat částku €500.000/rok, a to během dvou minulých finančních let. Budget nespecifikován, odhaduji na 2 až 3 miliony euro. Deadline 10/3.

Dodávka, instalace a údržba audiovizuálního vybavení a spotřebních materiálů včetně technické podpory a poradenství na místě. Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Londýn. Rámcová smlouva na 4 roky. Cílem nabídkového řízení je uzavření smluvní dohody na poskytování následuijících služeb: 1. zajištění preventivní údržby a opravy audiovizuálního vybavení; 2. poskytnutí a instalace náhradního vybavení; 3. dodávka spotřebních materiálů pro audiovizuální vybavení; 4. instalace nového audiovizuálního vybavení; 5. poskytování poradenských služeb týkajících se služeb č. 1–4. Budget 1.100.000 GBP. Deadline 24/3.

Výměna hydroizolace střešní terasy kancelářské budovy a vybudování zelené střechy. Zadavatel: Výbor regionů, Brusel. Výbor má v úmyslu podepsat rámcovou smlouvu o provádění renovačních prací na stávajících střešních terasách kancelářské budovy na adrese 92-102, rue Montoyer, v Bruselu, s hrubou nadzemní povrchovou plochou o velikosti 20 566 m2, a dále o opravách či havarijních zásazích na střechách dalších 4 kancelářských budov náležících do fondu budov Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a o dalších nestandardních službách v souvislosti s touto zakázkou. Tato zakázka zahrne montáž nové vrstvy tepelné izolace a nové hydroizolační membrány (+ /- 405 m2) či pouze hydroizolace střešních teras budovy o ploše 680 (+ /- m2) při zachování stávající hydroizolační membrány. Součástí je i instalace zelené střešní terasy s novou vegetací poté, co bude provedena instalace nové vrstvy tepelné izolace a nové hydroizolační membrány v 8. podlaží (+ /- 600 m2, z nichž 428 m2 bude pokryto vegetací). Celková povrchová plocha pro provádění prací je zhruba + /- 1 700 m2. Zakázka by měla být vyhlášena letos na jaře (březen/duben).

Dodávka 4 rukavicových boxů s inertním plynem s olovnatým sklem a čistícími jednotkami. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Institut plánuje nákup řady rukavicových boxů pro zpracování vysoce radioaktivního materiálu. Dodávka bude zahrnovat 4 rukavicové boxy z nerezové oceli (3 malé boxy, 1 velký box) o celkovém objemu přibližně 6 m3. Všechny okenní panely těchto boxů musí být osazeny olovnatým sklem, které bude součástí dodávky. Řada rukavicových boxů bude obsahovat 4 čistící jednotky pro operace s využitím kyslíku a bez užití vody s čistým inertním plynem v uzavřeném obvodu. Rukavicové boxy musí splňovat všechny příslušné bezpečnostní normy pro manipulaci s radioaktivními materiály. Boxy musí být vybaveny několika procesními zařízeními (vodou chlazená pec, TGA, čelisťový drtič, váhy, míchací zařízení atd. – zajistí Institut). Nákup bude zahrnovat doručení a instalaci kompletního vybavení, včetně školení. Kontrakt na 30 měsíců. Budget až €900.000. Deadline 12/3.

Poskytnutí organizační a technické podpory pro akce v Domě Evropské unie ve Vídni. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Zastoupení ve Vídni. Smlouva na 4 roky. Budget €200.000. Deadline 24/3.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.