Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 12/2

·

Kancelářské potřeby + spotřební materiál pro počítače. Zadavatel: Generální sekretariát Rady EU, Brusel. Kontrakt na 4 roky. Základní požadavek na zájemce: obrat související s dodávkami v této zakázce musí být rovný nebo převyšovat částku €500.000/rok, a to během dvou minulých finančních let. Budget nespecifikován, odhaduji na 2 až 3 miliony euro. Deadline 10/3.

Dodávka, instalace a údržba audiovizuálního vybavení a spotřebních materiálů včetně technické podpory a poradenství na místě. Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Londýn. Rámcová smlouva na 4 roky. Cílem nabídkového řízení je uzavření smluvní dohody na poskytování následuijících služeb: 1. zajištění preventivní údržby a opravy audiovizuálního vybavení; 2. poskytnutí a instalace náhradního vybavení; 3. dodávka spotřebních materiálů pro audiovizuální vybavení; 4. instalace nového audiovizuálního vybavení; 5. poskytování poradenských služeb týkajících se služeb č. 1–4. Budget 1.100.000 GBP. Deadline 24/3.

Výměna hydroizolace střešní terasy kancelářské budovy a vybudování zelené střechy. Zadavatel: Výbor regionů, Brusel. Výbor má v úmyslu podepsat rámcovou smlouvu o provádění renovačních prací na stávajících střešních terasách kancelářské budovy na adrese 92-102, rue Montoyer, v Bruselu, s hrubou nadzemní povrchovou plochou o velikosti 20 566 m2, a dále o opravách či havarijních zásazích na střechách dalších 4 kancelářských budov náležících do fondu budov Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a o dalších nestandardních službách v souvislosti s touto zakázkou. Tato zakázka zahrne montáž nové vrstvy tepelné izolace a nové hydroizolační membrány (+ /- 405 m2) či pouze hydroizolace střešních teras budovy o ploše 680 (+ /- m2) při zachování stávající hydroizolační membrány. Součástí je i instalace zelené střešní terasy s novou vegetací poté, co bude provedena instalace nové vrstvy tepelné izolace a nové hydroizolační membrány v 8. podlaží (+ /- 600 m2, z nichž 428 m2 bude pokryto vegetací). Celková povrchová plocha pro provádění prací je zhruba + /- 1 700 m2. Zakázka by měla být vyhlášena letos na jaře (březen/duben).

Dodávka 4 rukavicových boxů s inertním plynem s olovnatým sklem a čistícími jednotkami. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Institut plánuje nákup řady rukavicových boxů pro zpracování vysoce radioaktivního materiálu. Dodávka bude zahrnovat 4 rukavicové boxy z nerezové oceli (3 malé boxy, 1 velký box) o celkovém objemu přibližně 6 m3. Všechny okenní panely těchto boxů musí být osazeny olovnatým sklem, které bude součástí dodávky. Řada rukavicových boxů bude obsahovat 4 čistící jednotky pro operace s využitím kyslíku a bez užití vody s čistým inertním plynem v uzavřeném obvodu. Rukavicové boxy musí splňovat všechny příslušné bezpečnostní normy pro manipulaci s radioaktivními materiály. Boxy musí být vybaveny několika procesními zařízeními (vodou chlazená pec, TGA, čelisťový drtič, váhy, míchací zařízení atd. – zajistí Institut). Nákup bude zahrnovat doručení a instalaci kompletního vybavení, včetně školení. Kontrakt na 30 měsíců. Budget až €900.000. Deadline 12/3.

Poskytnutí organizační a technické podpory pro akce v Domě Evropské unie ve Vídni. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Zastoupení ve Vídni. Smlouva na 4 roky. Budget €200.000. Deadline 24/3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe