Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 18/11

·

,

Školicí služby pro Evropský úřad pro cenné papíry a trhy, Paříž. Rámcová smlouva pro 5 uchazečů, na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 4 položky: 1: jazyková výuka; 2: jazyková výuka v rámci e-vzdělávání; 3: IT školení; 4: odborné vzdělávání. Celkový budget €1.484.080. Deadline 15/1.

Návrh grafických symbolů podávajících bezpečnostní nebo varovné zprávy, které se používají u předmětů pro péči o děti (+ ověření souladu s pravidly ISO). Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Studie bude sestávat ze 3 úkolů, přičemž každý úkol bude vycházet z náhledů, ke kterým dospěl ten předchozí: úkol č. 1 se bude skládat z průzkumu stávajících grafických symbolů, v rámci úkolu č. 2 budou navrženy nové grafické symboly pro podávání bezpečnostních nebo varovných zpráv, úkol č. 3 se bude skládat ze zkoušení srozumitelnosti navržených prototypů grafických symbolů. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €500.000. Deadline 17/1.

Provedení rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací (detaily zde). Deadline odsunut z 25/11 na 8/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe