Evropské tendry, pondělí 18/11

Školicí služby pro Evropský úřad pro cenné papíry a trhy, Paříž. Rámcová smlouva pro 5 uchazečů, na 4 roky. Zakázka je rozdělena na 4 položky: 1: jazyková výuka; 2: jazyková výuka v rámci e-vzdělávání; 3: IT školení; 4: odborné vzdělávání. Celkový budget €1.484.080. Deadline 15/1.

Návrh grafických symbolů podávajících bezpečnostní nebo varovné zprávy, které se používají u předmětů pro péči o děti (+ ověření souladu s pravidly ISO). Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Studie bude sestávat ze 3 úkolů, přičemž každý úkol bude vycházet z náhledů, ke kterým dospěl ten předchozí: úkol č. 1 se bude skládat z průzkumu stávajících grafických symbolů, v rámci úkolu č. 2 budou navrženy nové grafické symboly pro podávání bezpečnostních nebo varovných zpráv, úkol č. 3 se bude skládat ze zkoušení srozumitelnosti navržených prototypů grafických symbolů. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €500.000. Deadline 17/1.

Provedení rámcové studie o strategii a řízení SESAR z hlediska kybernetické bezpečnosti informací (detaily zde). Deadline odsunut z 25/11 na 8/1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.