Vyplnit nabídku pro EU česky? Jasně, ale prohráli jste si to sami!

Většina EU tendrů je vypisována s tím, že nabídky mohou být sepsány v jakémkoli oficiálním EU jazyce. Tedy i česky. Je to zcela jasně uvedeno i v samotném oznámení o zakázce. Většinou to vypadá takhle: “Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány: Jakýkoliv úřední jazyk EU”.

Tolik teorie.  Jaká je praxe?

Připravoval jsem teď s jedním klientem nabídku do tendru jedné EU agentury. Proč to vlastně nezkusit v češtině, řekl jsem si. Klient je schopen realizovat zakázku v angličtině, s klidem podepíše požadovaný závazek používat angličtinu jako pracovní jazyk, ale když nabízejí možnost využít jazyk mateřský, tak do toho… Pro jistotu jsem ale poslal právničce zmiňované EU-agentury dotaz, jestli opravdu můžeme vyplnit nabídku česky…

Odpověď cituji: ” Ano, teoreticky můžete svou nabídku vypracovat v češtině. I když – kvůli usnadnění práce Hodnotitelské komise, jejíž členové nemusejí umět plynně česky a také kvůli prokázání vaší schopnosti používat angličtiny jako pracovního jazyka  (což je jedno z výběrových kritérií) – oceníme, když bude nabídka sepsána v maximální možné míře v angličtině”.

Takže co?! Klient podepíše závazek, že – když vyhraje – bude komunikovat anglicky. Když chce ale využít práva sepsat nabídku ve své mateřštině, je už dopředu šikanován a je mu naznačováno, že by ho to mohlo znevýhodnit v tendru… trošku šokující, řekl bych… 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.