Brussels connection

the best address for international procurement

Vyplnit nabídku pro EU česky? Jasně, ale prohráli jste si to sami!

·

Většina EU tendrů je vypisována s tím, že nabídky mohou být sepsány v jakémkoli oficiálním EU jazyce. Tedy i česky. Je to zcela jasně uvedeno i v samotném oznámení o zakázce. Většinou to vypadá takhle: “Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány: Jakýkoliv úřední jazyk EU”.

Tolik teorie.  Jaká je praxe?

Připravoval jsem teď s jedním klientem nabídku do tendru jedné EU agentury. Proč to vlastně nezkusit v češtině, řekl jsem si. Klient je schopen realizovat zakázku v angličtině, s klidem podepíše požadovaný závazek používat angličtinu jako pracovní jazyk, ale když nabízejí možnost využít jazyk mateřský, tak do toho… Pro jistotu jsem ale poslal právničce zmiňované EU-agentury dotaz, jestli opravdu můžeme vyplnit nabídku česky…

Odpověď cituji: ” Ano, teoreticky můžete svou nabídku vypracovat v češtině. I když – kvůli usnadnění práce Hodnotitelské komise, jejíž členové nemusejí umět plynně česky a také kvůli prokázání vaší schopnosti používat angličtiny jako pracovního jazyka  (což je jedno z výběrových kritérií) – oceníme, když bude nabídka sepsána v maximální možné míře v angličtině”.

Takže co?! Klient podepíše závazek, že – když vyhraje – bude komunikovat anglicky. Když chce ale využít práva sepsat nabídku ve své mateřštině, je už dopředu šikanován a je mu naznačováno, že by ho to mohlo znevýhodnit v tendru… trošku šokující, řekl bych… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe