Brussels connection

the best address for international procurement

Trošku větší tendr na nábytek: €28M, pro Brusel

·

Evropská komise (OIB – Úřad pro infrastrukturu a logistiku) vyhlašuje tendr na 60 měsíců na dodávky nábytku do společenských prostor a prostor pro stravování.

Budget €28.000.000.

Základní parametry:

* požadavky na minimální roční obrat v posledních 3 letech: €4.800.000

* ISO 9001 nebo ekvivalent

* předložit za poslední 3 roky 3 příklady dodávek nábytku pro společenské prostory mající kapacitu minimálně 50 osob, jeden příklad dodávky nábytku pro restauraci o minimální kapacitě 60 míst k sezení a dva příklady dodávek nábytku pro samoobslužné restaurace s minimální kapacitou 250 míst k sezení,

* předložit za poslední 3 roky 2 příklady dodávek nábytku pro restauraci a pro společenské prostory, každý z odlišné země uvedené v soupisu zemí určených k obsluze v rámci této zakázky, která nespadá do zemí Beneluxu.

Deadline pro odevzdání nabídky: 11/3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe