Trošku větší tendr na nábytek: €28M, pro Brusel

Evropská komise (OIB – Úřad pro infrastrukturu a logistiku) vyhlašuje tendr na 60 měsíců na dodávky nábytku do společenských prostor a prostor pro stravování.

Budget €28.000.000.

Základní parametry:

* požadavky na minimální roční obrat v posledních 3 letech: €4.800.000

* ISO 9001 nebo ekvivalent

* předložit za poslední 3 roky 3 příklady dodávek nábytku pro společenské prostory mající kapacitu minimálně 50 osob, jeden příklad dodávky nábytku pro restauraci o minimální kapacitě 60 míst k sezení a dva příklady dodávek nábytku pro samoobslužné restaurace s minimální kapacitou 250 míst k sezení,

* předložit za poslední 3 roky 2 příklady dodávek nábytku pro restauraci a pro společenské prostory, každý z odlišné země uvedené v soupisu zemí určených k obsluze v rámci této zakázky, která nespadá do zemí Beneluxu.

Deadline pro odevzdání nabídky: 11/3