Školení úředního dohledu pokud jde o sperma, vajíčka a embrya:)

Evropská Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC, Lucemburk) dnes vypsala 16 tendrů na nejrůznější školení související se „zvýšením bezpečnosti potravin“. Rozpočty se pohybují mezi 1 až 3 miliony euro. Zde je stručný seznam (pozn.: čeština z dílny oficiálních EU-překladatelů):

Organizace a realizace vzdělávacích aktivit týkajících se hygieny potravin v prvovýrobě

Organizace a provádění školicích činností v oblasti úředního dohledu, pokud jde o sperma, vajíčka a embrya

Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se hygieny potravin a flexibility

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti rychlého výstražného systému EU pro potraviny a krmiva (RASFF)

Organizace a provedení školicích činností v oblasti povolování a udržitelného využívání přípravků na ochranu rostlin

Organizace a provedení školicích činností v oblasti označení, registrace a zjistitelnosti zvířat

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti zásad a technik auditů HACCP

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti nových a vznikajících rizik pro zdraví rostlin

Organizace a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti zásad a metod hodnocení bezpečnostních rizik potravin

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti zdraví zvířat a prevence nemocí v případě včel a zvířat v zoologických zahradách

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti posílení reakce členských států na audity Unie

Organizace a realizace činností odborné přípravy v oblasti nových technik vyšetřování pro úřední kontroly potravin v potravinovém řetězci

Organizace a realizace činnosti odborné přípravy v oblasti reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

Organizace a realizace vzdělávacích činností o potravinářských přídatných látkách, látkách určených k aromatizaci a potravinových enzymech

Organizace a provádění školicích činností v oblasti prevence, kontroly a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií

Organizace a realizace vzdělávacích činností v oblasti plánování pro případ nepředvídatelných událostí a kontroly chorob zvířat