Evropský patentový úřad potřebuje podporu pro své “komunikační aktivity”

Evropský patentový úřad (Mnichov) vyhlašuje tendr na podporu komunikace v těchto oblastech (jednotlivé loty jsou na sobě nezávislé):

Lot 1: Strategic Support and activity planning
Lot 2: Media reporting / press clippings
Lot 3: Media material / media marketing
Lot 4: Online and social media support
Lot 5: Editorial support for online and print
Lot 6: Films production of: a) Image films , b) Journalistic films, c) Didactic films

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.