Evropské tendry, pátek 4/10

Kontroly bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a dobrých podmínek na pracovišti v budovách, v nichž sídlí a/nebo které spravuje Evropská komise v Bruselu a okolí. Zadavatel: Evropská komise. Zakázku tvoří 2 položky: č. 1 služby přezkoumání a kontroly bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a dobrých podmínek pracovníků ve všech budovách, v nichž sídlí Evropská komise v Bruselu a okolí (s výjimkou kontroly zařízení s ionizačním zářením) a č. 2 služby kontroly ionizačního záření ze skenerů zavazadel a diagnostických rentgenových zařízení pro zdravotní oddělení. Odhad množství práce: č. 1 2 200 kontrol ročně, rozsah: mezi €5.500.000 a €6.000.000, č. 2: 10 kontrol ročně, rozsah: mezi €20. 000 a €40000. Deadline 15/11.

Studie o kybernetické bezpečnosti pozemní dopravy, vypracování směrnic pro podávání zpráv, řazení případných scénářů útoků a úprava stávajících metodik posouzení rizik. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Kontrakt na 6 měsíců. Cíle: dosažení předběžného pochopení otázky, jakým způsobem by měla pozemní doprava řešit problematiku kybernetické bezpečnosti, dosažení lepšího pochopení typů scénářů prošetřovaných členskými státy, zavedení partnerství veřejného a soukromého sektoru do směrnice o bezpečnosti sítí a informací, jak a kdy bude třeba. Obsah: balíček č. 1: vypracování metodiky pro seřazení následků kybernetických útoků v pozemní dopravě (ekonomický a finanční dopad, pověst, ohrožení života, přerušení služeb, dopad na kritickou infrastrukturu nebo jiné parametry?) s cílem poskytnutí lepších informací o tom kdy, co a jak hlásit, balíček č. 2: pomocí metodiky posouzení rizik používané v leteckém odvětví vypracovat osvědčený postup pro posouzení rizik síťových systémů SCADA, jako například přenos energie, signalizační systémy, informační systémy PAX atd., v železničním průmyslu v boji proti kybernetickému útoku (informace budou také použity v ostatních formách pozemní dopravy při posouzení rizik jejich síťových systémů SCADA), balíček č. 3: pomocí metodiky posouzení rizik v leteckém sektoru, vypracování osvědčeného postupu při posuzování rizika datových toků, jako například napříč rozhraními mezi různými multimodálními dopravními společnostmi a zákazníky, v kontejnerové přepravě vůči kybernetickému útoku, balíček č. 4: pomocí metodiky posouzení rizik používané v leteckém odvětví, vypracování osvědčeného postupu při hodnocení rizik u IT služeb, které byly smluvně svěřeny jiným společnostem, v pozemní dopravě vůči kybernetickému útoku (útoky typu „znemožnění fungování“, podvody, vnitřní hrozby atd.), balíček č. 5: přezkum možných scénářů útoku vyvinutých členskými státy v případě pozemní dopravy (silniční, železniční a kanálová doprava) a prezentace výsledků vykazujících nejběžnější scénáře a nejpravděpodobnější dopady. Výstup studie: 1. poskytnutí pokynů pro členské státy a podílníky v průmyslu o tom, jak provádět posouzení rizik z hlediska kybernetické bezpečnosti u: a) systémů SCADA v pozemní dopravě a  b) datových toků v pozemní dopravě; 2. poskytnutí pokynů členským státům a zainteresovaným stranám v průmyslu o tom, jak subjekty v odvětví pozemní dopravy mohou provádět posouzení rizik kybernetické zločinnosti v případě služeb IT, které byly smluvně svěřeny jiným společnostem. Budget €75.000. Deadline 20/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.