Evropské tendry, pátek 13/6

Rámcová smlouva o provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Brusel. Cílem zakázky je podpora Evropské komise při provádění strategie EU týkající se endokrinních disruptorů a opatření týkajících se endokrinních disruptorů, která byla schválena v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí (EAP). Rámcová smlouva na 4 roky. Budget €2.500.000.Deadline 8/8.

Studie týkající se ohrožení starších osob v silniční dopravě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Brusel. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline: 29/8.

Renovace kontroly klimatizace a tlaku v některých laboratořích IRMM. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel. Současný stav laboratoří již nesplňuje požadavky platných zdravotnických a bezpečnostních norem. Kromě toho laboratoře již nevyhovují svému účelu. Vzhledem ke změně výzkumných oblastí v souladu s novými politikami EU a změně požadavků na vybavení je nutné tyto laboratoře modernizovat. Přitom bude nutné věnovat pozornost řádné kontrole podmínek prostředí (rozdíly v teplotě, vlhkosti, tlaku) při zohlednění různých tepelných zatížení a procesů probíhajících v laboratořích. Plocha, kterou je nutné modernizovat: asi 400 m2. Kontrakt na 21 měsíců. Budget €1.200.000. Deadline 15/7.

Přípravné práce v souvislosti s vědeckým posudkem na hodnocení ochrany zvířat pro dojné krávy v malých hospodářských systémech. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma. Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu na přímé služby na sběr dat pro popis malých evropských hospodářství (Small-Scale Farms) na základě velikosti, systému hospodaření a způsobů chovu a kategorizaci SSF na základě kvantifikovaných rizik ochrany zvířat. Kontrakt na 32 týdnů. Budget €206.000.Deadline 21/7.

Rámcová smlouva o službách týkající se služeb výzkumu ve vztahu k problematikám ochrany osobních údajů. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro spravedlnost, Brusel. V obecné rovině budou úkoly této rámcové smlouvy o službách složeny z právního a technického výzkumu a z analýzy a budou se týkat: 1) převodu, provádění a uplatňování stávajícího i budoucího „acquis“ v oblasti ochrany údajů a souvisejících pravidel a nástrojů na ochranu údajů členských států v souvislosti s průběžnou kontrolou provádění „acquis“ Komisí; 2) usnadnění přechodu na nový rámec a jeho účinné uplatňování v členských státech v návaznosti na jeho schválení, a to zejména s ohledem na nové technologie; 3) řešení nových rizik v oblasti ochrany údajů a rozvoj opatření na jejich zmírnění, s využitím nových nebo současných technologií; 4) konkrétní problematiky týkající se způsobů předávání osobních údajů z EU do třetích zemí dle stávajícího i budoucího „acquis“. Komise může přidělit úkoly a stanovit kritéria pro právní a technické studie a hodnocení v závislosti na svých aktuálních požadavcích. Může jít o zvláštní zemské studie (týkající se buďto 1 nebo více členských států nebo 1 či více třetích zemí nebo zeměpisného regionu) a o tématické studie. Požadováno může být také provedení ekonomických analýz. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 29/8.

Program školení v oblasti statistiky pro východní země Evropské politiky sousedství (ENP-East). Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Zajištění 6 vzdělávacích kurzů pro nanejvýše 20 účastníků ze zemí EECCA. Kontrakt na 28 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 8/8.