Dodavatel českých novin a časopisů pro Komisi

Evropská komise hledá někoho, kdo by jí dodával české noviny a časopisy, v tištěné nebo elektronické podobě. Kdo to tam v Česku dělá? Ještě PNS nebo už i někdo další?