Brussels connection

the best address for international procurement

Dodavatel českých novin a časopisů pro Komisi

·

Evropská komise hledá někoho, kdo by jí dodával české noviny a časopisy, v tištěné nebo elektronické podobě. Kdo to tam v Česku dělá? Ještě PNS nebo už i někdo další?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe