Dodavatel českých novin a časopisů pro Komisi

Evropská komise hledá někoho, kdo by jí dodával české noviny a časopisy, v tištěné nebo elektronické podobě. Kdo to tam v Česku dělá? Ještě PNS nebo už i někdo další?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.