Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 26/3

·

Fotoreportáže zachycující aktuální události EU a pořízení symbolických snímků. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel – jde o tzv. meziinstitucionální otevřenou výzvu současně pro Radu EU, Evropskou komisi i Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €5.200.000. Deadline 7/5.

Integrované komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn, Estonsko. Kontrakt na 2 až 4 roky, rámcová smlouva s jediným účastníkem. Rozpočet €1.500.000. Deadline 13/5.

Služby týkající se provádění komunikačních iniciativ v rámci výuky mladých lidí v oblasti Evropské unie poučným a zároveň zábavným způsobem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, Brusel. Popis: Cílem je „předat mladým lidem podstatu evropské integrace a seznámit je s milníky historie EU“. Vítězný uchazeč vytvoří návrh a zpracuje „následné zhodnocení zábavných a poučných komunikačních aktivit zaměřených na mladé lidi a na osoby, které na ně dohlížejí“. Kontrakt na 4 roky. Budget €3.200.000. Deadline 5/5.

Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace: provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise , audiovizuální pokrytí a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace. Zakázka rozdělena na 4 části.

Část zakázky č.: 1 Název: Položka I: audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv EU a výrobky pro širokou veřejnost – Položka pokrývá následující služby: — příprava, produkce a zpětné hodnocení obrazového zvukového a fotografického pokrytí událostí institucí Evropské unie v Bruselu včetně poskytnutí seznamu snímků a titulků v angličtině a/nebo francouzštině, — střih, řazení snímků a technická kontrola obrazových, zvukových a fotografických materiálů, — okamžitá distribuce obrazových, zvukových a fotografických materiálů v závislosti na denních zprávách prostřednictvím hlavních sdělovacích prostředků: • hostitelská vysílací společnost Evropské unie („Europe by Satellite“ a její 2 kanály EbS a EbS+) • audiovizuální portál, který nabízí audiovizuální materiál v profesionálních formátech ke stažení, • zpravodajská média, • elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem (např. na CD, DVD, Blu-Ray atd.), — výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků zaměřených na širokou veřejnost (jako např. výroba krátkých videoklipů, použití grafiky, hlasové komentáře v angličtině a/nebo francouzštině, s výjimkou jazykových verzí, pro distribuci na různých platformách), — výroba rozhlasových a televizních programů včetně koprodukcí s externími partnery, živě nebo ze záznamu, — technická pomoc pro audiovizuální média (snímání, studiové nahrávky, střih zpravodajství), — odborný výzkum v oblasti systému správy mediálních aktiv (MAMS) na žádost mediálních profesionálů, široké veřejnosti a interních klientů; elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem požadovaného materiálu, — správa ústředního skladu audiovizuálního materiálu Evropské komise, — provoz rozhlasových a televizních studií a audiovizuálního vybavení v tiskové místnosti v budově Berlaymont, ve vstupu pro VIP, v místnosti Komise a v kancelářích členů oddělení včetně provozu interních a externích spojení nezbytných pro provedení těchto úkolů. Budget €17.334.280

Část zakázky č.: 2 Název: Položka II: dodávka audiovizuální produkční infrastruktury a souvisejících služeb. Položka pokrývá: — dodávku vybavení pro částečné úpravy stávající infrastruktury audiovizuální produkce a poskytnutí souvisejících služeb. Tyto služby především zahrnují nápravnou a preventivní údržbu celé technické infrastruktury pomocí: — audiovizuální technologie týkající se TV, rozhlasu a multimedií, — audiovizuální technologie na základě IT hardwaru a softwaru, — tradiční IT technologie a IT sítě. Budget €3.323.928

Část zakázky č.: 3 Název: Položka III: archivace audiovizuálních materiálů a jejich šíření po internetu – Položka pokrývá následující služby: — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace současných i historických obrazových a zvukových produkcí včetně pomoci s řízením archivu a médií, — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace aktuálních a historických fotografií včetně pomoci s řízením archivu a médií, distribuce fotografií a zaškolení interních uživatelů systému řízení digitálních aktiv, — správa autorských práv, — řízení projektu IT systému řízení digitálních aktiv používaného oddělením, – vývoj IT v prostředích Java a ColdFusion, — Provoz na webu: zprávy o divácích TV a webu, monitorování systémů, školení, uživatelská podpora, dokumentace, propagace a technická podpora. Budget €6.500.000

Část zakázky č.: 4 Název: Položka IV: vysílání po internetu, komprese, hostování a poskytování obsahu. Evropská komise má v úmyslu pořídit si soubor digitálních služeb s cílem vysílat po internetu, komprimovat a poskytovat audiovizuální materiál interním i externím odběratelům audiovizuálních služeb prostřednictvím firemního audiovizuálního portálu. Tyto audiovizuální materiály jsou poskytovány díky evropským orgánům pro účely informování veřejnosti o Evropské unii. Budget €3.500.000

Maximální rozpočet je ve výši 30 658 208 EUR (bez DPH) na dobu 5 let. Deadline 22/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe