Evropské tendry, středa 26/3

Fotoreportáže zachycující aktuální události EU a pořízení symbolických snímků. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel – jde o tzv. meziinstitucionální otevřenou výzvu současně pro Radu EU, Evropskou komisi i Evropský parlament. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €5.200.000. Deadline 7/5.

Integrované komunikační služby. Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn, Estonsko. Kontrakt na 2 až 4 roky, rámcová smlouva s jediným účastníkem. Rozpočet €1.500.000. Deadline 13/5.

Služby týkající se provádění komunikačních iniciativ v rámci výuky mladých lidí v oblasti Evropské unie poučným a zároveň zábavným způsobem. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, Brusel. Popis: Cílem je „předat mladým lidem podstatu evropské integrace a seznámit je s milníky historie EU“. Vítězný uchazeč vytvoří návrh a zpracuje „následné zhodnocení zábavných a poučných komunikačních aktivit zaměřených na mladé lidi a na osoby, které na ně dohlížejí“. Kontrakt na 4 roky. Budget €3.200.000. Deadline 5/5.

Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace: provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise , audiovizuální pokrytí a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace. Zakázka rozdělena na 4 části.

Část zakázky č.: 1 Název: Položka I: audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv EU a výrobky pro širokou veřejnost – Položka pokrývá následující služby: — příprava, produkce a zpětné hodnocení obrazového zvukového a fotografického pokrytí událostí institucí Evropské unie v Bruselu včetně poskytnutí seznamu snímků a titulků v angličtině a/nebo francouzštině, — střih, řazení snímků a technická kontrola obrazových, zvukových a fotografických materiálů, — okamžitá distribuce obrazových, zvukových a fotografických materiálů v závislosti na denních zprávách prostřednictvím hlavních sdělovacích prostředků: • hostitelská vysílací společnost Evropské unie („Europe by Satellite“ a její 2 kanály EbS a EbS+) • audiovizuální portál, který nabízí audiovizuální materiál v profesionálních formátech ke stažení, • zpravodajská média, • elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem (např. na CD, DVD, Blu-Ray atd.), — výroba a šíření audiovizuálních a multimediálních výrobků zaměřených na širokou veřejnost (jako např. výroba krátkých videoklipů, použití grafiky, hlasové komentáře v angličtině a/nebo francouzštině, s výjimkou jazykových verzí, pro distribuci na různých platformách), — výroba rozhlasových a televizních programů včetně koprodukcí s externími partnery, živě nebo ze záznamu, — technická pomoc pro audiovizuální média (snímání, studiové nahrávky, střih zpravodajství), — odborný výzkum v oblasti systému správy mediálních aktiv (MAMS) na žádost mediálních profesionálů, široké veřejnosti a interních klientů; elektronická distribuce a lokální distribuce fyzickým poslíčkem požadovaného materiálu, — správa ústředního skladu audiovizuálního materiálu Evropské komise, — provoz rozhlasových a televizních studií a audiovizuálního vybavení v tiskové místnosti v budově Berlaymont, ve vstupu pro VIP, v místnosti Komise a v kancelářích členů oddělení včetně provozu interních a externích spojení nezbytných pro provedení těchto úkolů. Budget €17.334.280

Část zakázky č.: 2 Název: Položka II: dodávka audiovizuální produkční infrastruktury a souvisejících služeb. Položka pokrývá: — dodávku vybavení pro částečné úpravy stávající infrastruktury audiovizuální produkce a poskytnutí souvisejících služeb. Tyto služby především zahrnují nápravnou a preventivní údržbu celé technické infrastruktury pomocí: — audiovizuální technologie týkající se TV, rozhlasu a multimedií, — audiovizuální technologie na základě IT hardwaru a softwaru, — tradiční IT technologie a IT sítě. Budget €3.323.928

Část zakázky č.: 3 Název: Položka III: archivace audiovizuálních materiálů a jejich šíření po internetu – Položka pokrývá následující služby: — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace současných i historických obrazových a zvukových produkcí včetně pomoci s řízením archivu a médií, — výběr, pořízení, dokumentární analýza v angličtině a francouzštině a online publikace aktuálních a historických fotografií včetně pomoci s řízením archivu a médií, distribuce fotografií a zaškolení interních uživatelů systému řízení digitálních aktiv, — správa autorských práv, — řízení projektu IT systému řízení digitálních aktiv používaného oddělením, – vývoj IT v prostředích Java a ColdFusion, — Provoz na webu: zprávy o divácích TV a webu, monitorování systémů, školení, uživatelská podpora, dokumentace, propagace a technická podpora. Budget €6.500.000

Část zakázky č.: 4 Název: Položka IV: vysílání po internetu, komprese, hostování a poskytování obsahu. Evropská komise má v úmyslu pořídit si soubor digitálních služeb s cílem vysílat po internetu, komprimovat a poskytovat audiovizuální materiál interním i externím odběratelům audiovizuálních služeb prostřednictvím firemního audiovizuálního portálu. Tyto audiovizuální materiály jsou poskytovány díky evropským orgánům pro účely informování veřejnosti o Evropské unii. Budget €3.500.000

Maximální rozpočet je ve výši 30 658 208 EUR (bez DPH) na dobu 5 let. Deadline 22/5.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.