Brussels connection

the best address for international procurement

Tendry související s koronavirem: dezinfekce, roušky, ochranné obleky, nemocniční postele. Aktuální seznam

·

,

Aktuální tendry související s koronavirem v Evropě: dezinfekce, roušky, ochranné obleky, nemocniční postele…: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders

European Research Area corona platform – aktuální vědecké / výzkumné tendry Evropské komise související s koronavirem – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Další desítky tendrů vyhlašují i agentury OSN – případní zájemci se mi můžou ozvat na +32-473-116804

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe