Brussels connection

the best address for international procurement

Workshopy o podvodech a terorismu bude pro EIB pořádat britská Lessons Learned

Tendr Evropské investiční banky na zajištění informačních a propagačních akcí o podvodech, praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu vyhrála firma Lessons Learned z Ledbury (UK). Celkem přišlo 11 nabídek. LL získala všechny tři loty (zajištění workshopů o podvodech, zajištění vzdělávací e-platformy na téma informovanosti o podvodech a zajištění vzdělávacích informačních workshopů na téma boje proti praní peněz a boje proti financování terorismu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe