Webdesign, UX a digitální analytika pro Radu EU v Bruselu: ve hře je kontrakt na další 4 roky

Zakázka: Poskytování podpory generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie (Brusel) při jeho digitálních komunikačních činnostech

Výzva k podávání nabídek UCA 21/051 – otevřené řízení

S dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky

Background: Rámcová smlouva zahrnuje řadu služeb na podporu digitálních komunikačních aktivit zadavatele. Dodavatel musí poskytnout specializované služby a materiální zdroje nezbytné pro poskytování služeb:

• řízení digitálních projektů

• webdesign

• přístupnost webu

• správa sociálních médií a digitální marketing

• uživatelský výzkum

• digitální analytika

• poradenství v oblasti digitální komunikace

Požadované složení týmu (některé « profily » může reálně vykonávat jeden člověk):

1 Senior projektový manažer 2 Mladší projektový manažer 3 Senior konzultant digitální komunikace 4 Juniorský konzultant pro digitální komunikaci 5 Webový editor 6 Senior front-end designer 7 Junior front-end designer 8 Webový/grafický designér 9 Webmaster 10 Informační architekt 11 Odborník na uživatelské rozhraní / použitelnost 12 Specialista na použitelnost webu 13 Odborník na přístupnost webu 14 Manažer sociálních médií 15 Manažer digitálního marketingu 16 Manažer online komunity 17 Odborník na digitální analytiku 18 Odborník na optimalizaci pro vyhledávače 19 Datový analytik 20 Odborník na uživatelský výzkum

Základní požadavek:  minimální roční obrat za digitální komunikační služby ve výši 1 milionu euro za poslední dva uzavřené finanční roky.

Systém bodování – přesně podle něj by měla být postavena technická část nabídky:

1. Organizace služeb – celkem 40 bodů

Dílčí kritérium 1.1 Úplnost navrhovaných služeb v porovnání s úkoly, které mají být provedeny. 20b.

Dílčí kritérium 1.2 Přiměřenost a úplnost týmu navrženého uchazečem. 20b.

2. Případová studie 1 – audit přístupnosti webu 30 bodů

Dílčí kritérium 2.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15

Dílčí kritérium 2.2 vhodnost používaných technologií a softwaru. srozumitelnost úkolů prováděných uživateli. 15

3. Případová studie 2 – test použitelnosti 30 bodů

Dílčí kritérium 3.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15b.

Dílčí kritérium 3.2 Adekvátnost konkrétních částí webových stránek, které mají být testovány, a související scénáře úkolů. Přehlednost tabulky pro hodnocení obtížnosti úloh. 15b.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.