Brussels connection

the best address for international procurement

Velká věc: Brusel nakoupí přes 100 tisíc počítačů a 80 tisíc monitorů

·

, ,

Generální ředitelství pro informatiku (spadá přímo pod Evropskou komisi) vyhlásilo tendr „Desktop III“ – jde o nákup osobních počítačů pro Komisi a další instituce a agentury EU. S vítězem (kritéria pro hodnocení: 50% kvalita technické nabídky, 50% cena) uzavře rámcový kontrakt na devět let. Komise odhaduje, že v rámci této zakázky nakoupí 87.102 referenčních počítačových konfigurací a 15.939 osobních počítačů pro zvláštní účely, 87.312 standardních monitorů s plochou obrazovkou a 4.064 člověkodnů odborných služeb za celou dobu trvání zakázky. Termín pro odevzdání nabídek: 28/4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe