Úřad pro publikace EU: umíte Coldfusion a SharePoint? Hlašte se!

Úřad pro publikace Evropské unie (Lucemburk) zahájil tendr „Poskytování služeb v oblasti IT pro Informační středisko Úřadu“. Uzavřen bude čtyřletý rámcový kontrakt s budgetem €1.000.000. Předmětem této výzvy k podání nabídek je: a) poskytnutí následujících lokálních služeb IT pro Informační středisko Úřadu pro publikace: — vývoj, evoluce, údržba a podpora a pomoc s lokálními aplikacemi a makry. Hlavní vývojovou platformou je v současné době Coldfusion. V budoucnu mohou být použity jiné technologie, — vývoj, evoluce, údržba a podpora a pomoc související s produkty Microsoft Office Automation (Microsoft Office 2010 a 2013, Microsoft Office SharePoint 2013 a Office 365), — vývoj, evoluce, údržba a podpora a pomoc ve vztahu k výkaznickému systému Úřadu pro publikace vycházejícího ze softwaru Business Objects, b) provádění projektů IT na základě výše uvedených technologií spravovaných Informačním střediskem Úřadu pro publikace. Deadline 24/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.