Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu chce změřit “spokojenost uživatelů”

i roky. Popis: OHIM má v úmyslu maximálně pochopit a využít svou uživatelskou zkušenost prostřednictvím hlavní iniciativy, která bude spočívat v rozvíjení strategické vize řízení uživatelské zkušenosti. Prvním a nejdůležitějším cílem zhotovitele bude analyzovat stávající postupy a stav rozvoje v oblasti u Úřadu a pomoci rozvíjet strategickou vizi a konkrétní „cestovní mapu“ se souvisejícím plánem v této oblasti. Účelem požadovaných služeb je zajistit, aby byly vyslechnuty a metodicky analyzovány hlasy uživatelů / zpětná vazba s cílem vyvinout sadu proveditelných plánů, které lze zakotvit ve strategii Úřadu. Požadované projekty, opatření a činnosti budou rozvíjeny a prováděny v průběhu celého trvání zakázky. Zahrnutými dílčími oblastmi jsou: analýza řízení uživatelské zkušenosti, průzkum spokojenosti uživatelů, průzkum spokojenosti v reálném čase a průzkum trhu. Budget €450.000. Deadline 15/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.