Brussels connection

the best address for international procurement

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu chce změřit “spokojenost uživatelů”

·

i roky. Popis: OHIM má v úmyslu maximálně pochopit a využít svou uživatelskou zkušenost prostřednictvím hlavní iniciativy, která bude spočívat v rozvíjení strategické vize řízení uživatelské zkušenosti. Prvním a nejdůležitějším cílem zhotovitele bude analyzovat stávající postupy a stav rozvoje v oblasti u Úřadu a pomoci rozvíjet strategickou vizi a konkrétní „cestovní mapu“ se souvisejícím plánem v této oblasti. Účelem požadovaných služeb je zajistit, aby byly vyslechnuty a metodicky analyzovány hlasy uživatelů / zpětná vazba s cílem vyvinout sadu proveditelných plánů, které lze zakotvit ve strategii Úřadu. Požadované projekty, opatření a činnosti budou rozvíjeny a prováděny v průběhu celého trvání zakázky. Zahrnutými dílčími oblastmi jsou: analýza řízení uživatelské zkušenosti, průzkum spokojenosti uživatelů, průzkum spokojenosti v reálném čase a průzkum trhu. Budget €450.000. Deadline 15/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe