Úřad EU pro bezpečnost potravin potřebuje vylepšit svoji webovou prezentaci

Přetvoření uživatelského prostředí internetové prezentace.  Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Cíle zakázky: Strategie internetové prezentace: potřeby uživatelů a cíle prezentace: — zvrátit zaměření sdělení EFSA zpět na její dopad na ochranu spotřebitelů, zdraví zvířat a ekologickou bezpečnost a na její klíčové hodnoty a práci na posouzení rizik, — pomoci učinit z EFSA ústřední bod EU a přední globální referenční bod pro vědecké informace o rizicích souvisejících s potravinovým řetězcem, — dopomoci k jasnému pochopení prostřednictvím průzkumu skupin příjemců informací úřadu EFSA s cílem řešit jejich konkrétní potřeby, pokud jde o úroveň zájmu, komplexnost, tón a jazyk, — stanovit příležitosti a přístupy k integraci prezentace s externími platformami a sociálními médii. Návrh uživatelského prostředí: — zásadní přepracování internetové prezentace EFSA včetně „Věstníku EFSA“ v souladu se strategickými sděleními EFSA a firemními cíli a na základě důsledného prozkoušení a průzkumu mezi uživateli, — přezkoumání a přepracování stávající informační architektury a struktury internetové prezentace EFSA při poskytnutí nezbytných funkčních specifikací pro její provedení, — zajištění obsahové strategie pro internetovou prezentaci EFSA s cílem zajistit obsah, který bude přístupný a transparentní, který bude podán jasným tónem hlasu a který bude srozumitelný různým uživatelům (pokud jde o kontext a relevantnost), — přezkoumání a navržení vizuálního přetvoření internetové prezentace EFSA při zohlednění výše uvedených cílů a směrnic týkajících se značky EFSA, — přezkum stávajícího mixu formátů a on-line nástrojů úřadů EFSA a návrh strategického plánu jejich budoucího inovativního rozvoje včetně kreativních řešení pro vizualizaci dat a vysvětlení vědeckých procesů, — poskytnutí směrnic pro integraci internetové prezentace s ostatními internetovými nástroji EFSA.

Kontrakt na 16 měsíců. Rozpočet: cenové nabídky se musí pohybovat v rozmezí od 200 000 EUR do 300 000 EUR. Deadline 14/2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.