To by se mohlo v Praze a Bratislavě líbit: vypsán velký EU tendr na komunikaci, rozkouskovaný na menší, konkrétní témata

Tendr na: Smíšenou vícestrannou rámcovou smlouvu na poskytování tematických komunikačních služeb, propagační činnosti a mediálního plánování

Zadavatel: Evropská komise, DG COMM (Generální ředitelství pro komunikaci), Brussels – jménem dalších EU agentur a institucí

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €90.000.000

Stručný popis: Smíšená vícestranná rámcová smlouva na tematické komunikační služby, propagační činnost a mediální plánování zajistí podporu přesným komunikacím a jasně definovaným, krátkodobým, nízkorozpočtovým komunikačním iniciativám (o maximální délce trvání 12 měsíců a s rozpočtem maximálně 500 000 EUR) zaměřeným na konkrétní témata, např. politické aktivity, provádění právních předpisů, programy financování, výzkumné iniciativy.

Zakázka má dvě na sobě nezávislé/samostatné části (loty):

Lot1 – Tematické komunikační služby, propagační činnost a mediální plánování. Budget €50.000.000

Lot2 – Tematické komunikační kampaně on-line. Budget €40.000.000

Zadavatel předpokládá, že na každý lot vybere tři dodavatele, se kterými podepíše rámcovou smlouvu a bude je postupně oslovovat.

Pozn.: Jde o hodně velkou zakázku pro velké hráče. Doporučení pro české a slovenské agentury: dejte vědět, můžeme se pokusit zformovat větší konsorcium z CEE a západoevropských agentur. Rád pomůžu😊. tomas@bruselska-spojka.cz nebo +32-473-116804

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.