Tendr na design, web a obsah… pro evropskou agenturu z lotyšské Rigy

Tendr: Poskytování služeb na podporu komunikace

Zadavatel: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communications), Riga, Lotyšsko

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €600.000

Zakázka je rozdělena do 3 na sobě nezávislých / zcela samostatných položek:

Položka č. 1: grafický návrh a výroba komunikačních a propagačních předmětů – zahrnuje grafický návrh komunikačních a propagačních předmětů, kompozici a vizuální identitu, výrobu a tisk komunikačních a propagačních předmětů, jakož i předplatné návrhového softwaru a on-line nástrojů. Zahrnuje šíření vytvořených komunikačních a propagačních předmětů on-line formou a služby dodání vyrobených produktů do zemí EU a třetích zemí.

Budget €200.000

Položka č. 2: vývoj a vypracování návrhu internetových stránek – zahrnuje poskytnutí návrhu internetových stránek pro zvolenou platformu CMS a průzkum trhu týkající se webových trendů v obecné rovině a týkající se zejména návrhu, struktury a prvků, průzkumu trhu, průzkumu uživatelů internetových stránek BEREC, jakož i poskytnutí poradenství a školení/workshopu ohledně návrhu a funkcí internetových stránek.

Budget €150.000

Položka č. 3: tvorba obsahu, organizace komunikačních kampaní a poskytování poradenství v oblasti komunikačních činností – zahrnuje služby týkající se tvorby obsahu pro digitální a nedigitální publikace veřejného zadavatele, organizace a realizace informačních a komunikačních kampaní. Služby týkající se tvorby obsahu zahrnují psaní textů, redigování a korekturu. Služby týkající se organizace a realizace komunikačních kampaní zahrnují také koncepci, návrh, přípravu, realizaci, koordinaci, monitorování a hodnocení kampaní. To mimo jiné zahrnuje poskytování poradenství ohledně výše uvedených činností a témat souvisejících s „telekomunikacemi pro neodborníky“. Položka č. 3 rovněž zahrnuje úkoly související s účastí na akcích různé velikosti jménem veřejného zadavatele.

Budget €250.000

Deadline 29/9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.