Brussels connection

the best address for international procurement

Strategická a digitální komunikace pro evropskou agenturu SESAR

Tendr na strategickou komunikaci a další komunikační, grafické a digitální služby vyhlásí ještě před koncem letošního roku evropský Joint Undertaking SESAR (Single European Sky ATM Research, sídlí v Bruselu).

Půjde přesně o “provision of strategic communications, editorial support, graphical, digital and events-related communications services”, s rámcovou smlouvou na čtyři roky a s budgetem €1.454.000.

Zakázka bude rozdělena na 3 na sobě nezávislé / samostatné části: 

Lot 1: Strategic communications, editorial and graphic design (€340.000)

Lot 2: Digital communications (€354.000)

Lot 3: Event communications (€760.000)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe