Školení pro euroúředníky za bezmála miliardu korun

Poskytování služeb v oblasti vzdělání a rozvoje pro zaměstnance orgánů, institucí a agentur Evropské unie

Evropská komise, Directorate-General Human ressources and Security, Brusel (jménem dalších así 30 agentur a institucí EU)

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €37.350.000

Stručný popis: Účelem této výzvy k podávání nabídek je zajistit pro Evropskou komisi a další orgány, instituce a agentury Evropské unie uzavření rámcových smluv týkajících se služeb v oblasti vzdělání a rozvoje zaměstnanců, na něž se vztahuje služební řád, a externích zaměstnanců. Služby, které mají být poskytnuty, musí alespoň zahrnovat:

— vytvoření a poskytování osobních kurzů a akcí pro skupiny,

— vytvoření dalších vzdělávacích aktivit/formátů,

— vedení skupin při vzdělávacích akcích a vedení skupin odborníků,

— poskytování individuální nebo skupinové podpory, doučování a koučování,

— vytvoření výukových materiálů,

— výběr/sestavení již hotových studijních zdrojů,

— poskytování poradenství v oblasti vzdělání a rozvoje.

Zakázka je rozdělena na 5 samosatných částí (tj. můžete se hlásit jen do jedné, dvou, tří, čtyř nebo všech pěti):

LOT1: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se mezinárodních vztahů, správy a řízení EU, práva, tvorby politiky a tvorby strategií

LOT2: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se lidských zdrojů

LOT3: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se jednání na evropské a mezinárodní úrovni, včetně interního, interinstitucionálního a mezikulturního jednání

LOT4: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se odborné komunikace

LOT5: Služby v oblasti vzdělání a rozvoje týkající se ekonomiky, financí, auditu a vnitřní kontroly

Deadline 9/12

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.