Reklamní texty pro Dům evropské historie, rozpočet €500.000

Psaní reklamních textů a redakční služby pro Evropský parlament – resp. jím zřizovaný Dům evropské historie. Tendr právě vyhlásilo Generální ředitelství pro komunikaci EP. Požaduje “služby odborných redaktorů a tvůrců reklamních textů”, kteří poskytnou: 1) plně editované texty v angličtině a 2) plně editované verze přeložených textů, které bude používat Dům evropské historie ve zbývajících 23 jazycích EU. Bude uzavřen kontrakt na 48 měsíců s rozpočtem maximálně 500.000 euro.

Základní kritéria pro uchazeče: 1) ekonomická a finanční způsobilost – minimální obrat ve výši 250.000 euro ročně za poslední dva uzavřené finanční roky, 2) technická způsobilost – ovládání angličtiny na úrovni rodilého mluvčího pro tvůrce reklamních textů a redaktory má být prokázáno základním a středním vzděláním, alespoň 3 roky praxe v oblasti služeb podobných těm, které se požadují v rámci výzvy k podání nabídek (kulturní prostředí), tým odborníků v oblasti psaní a redigování reklamních textů pokrývající 24 úředních jazyků EU, přičemž tým zahrnuje alespoň: • 1 vedoucího projektu s nejméně 5letou prokazatelnou zkušeností s řízením projektu v oblasti související s touto výzvou k podání nabídek nebo v oblasti vydávání či překladu knih, • 2 zkušené tvůrce reklamních textů ovládající angličtinu na úrovni rodilého mluvčího s nejméně 5letou prokazatelnou zkušeností v oblasti psaní reklamních textů pro audiovizuální média a/nebo multimédia, • 2 zkušené redaktory ovládající angličtinu na úrovni rodilého mluvčího s nejméně 5letou prokazatelnou zkušeností v oblasti pokrývanou touto výzvou k podání nabídek nebo v oblasti vydávání knih, • korektory pokrývající 24 úředních jazyků EU s nejméně pětiletou prokazatelnou zkušeností v oblasti překládání či provádění korektury.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.