Pronájem videostěn pro summity EU v Bruselu

Tendr: Pronájem videostěn k instalaci v době konání evropských summitů nebo jiných akcí

Zadavatel: Rada Evropské unie, secrétariat general, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky

Stručný popis: Zakázka se týká pronájmu dvou videostěn při příležitosti konání evropských summitů a výjimečně také během jiných akcí. Může se stát, že bude zapotřebí pouze jedna videostěna.

Videostěny budou instalovány v budovách generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. Evropské summity se obecně konají přibližně čtyři- až osmkrát ročně a trvají jeden až dva dny. Poskytovatel služeb bude zajišťovat rovněž montáž i demontáž vybavení a přítomnost na místě během celé doby konání akce.

Deadline pro nabídky 5/10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.