Pražská GSA vypisuje obří tendr na “služby podpory vesmírného programu EU”

Tendr: Služby podpory pro vesmírný program EU

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Praha

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €215.415.000

Deadline pro odeslání nabídek: 1. března

Stručný popis: Obecným cílem smluv, které budou uzavřeny na základě tohoto meziinstitucionálního výběrového řízení pro GSA, je zajištění podpůrných činností v ústředí GSA v Praze, kanceláři GSA v Toulouse, GSMC ve Francii a GSMC ve Španělsku, servisním středisku Galileo v Madridu, referenčním středisku Galileo v Noordwijku, kontrolních střediscích Galileo v Německu a Itálii a v Evropské komisi v Bruselu jako dodatečnému veřejnému zadavateli na podporu bezpečnostních otázek souvisejících s evropskými programy GNSS (Galileo a EGNOS) a obecnými otázkami pro budoucí evropský vesmírný program EUSPA.

Zakázka bude rozdělena na jednotlivé (samostatné, na sobě nezávislé) části (loty):

LOT1 – Obecná podpora pro GSMC (Galileo Security Monitoring Centre): Předmětem této položky je poskytnutí služeb podpory pro GSMC v oblasti místního inženýrství, zajištění nespecifických IT systémů, zavedení bezpečnostního prostředí, interního řízení projektů GSMC, správy, organizace logistické podpory, zlepšení interních procesů agentury a zajištění kvality. Požadovaná podpora se týká zejména hostingové infrastruktury, služeb správy zařízení (FMS), podpory obstarávání nespecifických IT systémů, zavedení bezpečnostního prostředí, interního řízení projektů GSMC, správy, organizace logistické podpory, zlepšení interních procesů agentury a zajištění kvality.

Místo plnění: Místo provedení: areál GSMC ve Francii, některé činnosti budou muset být provedeny také na pracovišti GSMC ve Španělsku a některé úkoly mohou být provedeny v prostorách poskytovatele služeb.

Budget: €4.065.000

LOT2 – Konkrétní podpora pro GSMC (Galileo Security Monitoring Centre): Předmětem této položky je poskytnutí podpory GSMC v jeho hlavních a budoucích misích, zejména v oblasti bezpečnostního monitorování a servisního rozhraní pro přístup k veřejné regulované službě Galileo (PRS). Požadovaná podpora se týká zejména bezpečnostního monitorování a servisního rozhraní pro přístup k veřejné regulované službě Galileo (PRS). Tato podpora se bude zabývat přípravou a zdokonalením operací GSMC od určení provozních a servisních potřeb až po školení operátorů GSA a přímou podporou některých z těchto operací. To bude zahrnovat podporu pro vybudování akreditačního souboru, jakož i inženýrské služby související s misemi, zabezpečení výrobků a podporu ILS ve vztahu k vybavení určenému pro mise GSMC.

Místo plnění: Místo provedení: areál GSMC ve Francii, některé činnosti budou muset být provedeny také na pracovišti GSMC ve Španělsku a některé úkoly mohou být provedeny v prostorách poskytovatele služeb.

Budget: €8.595.000

LOT 3 – Bezpečnostní podpora Galileo: Předmětem této položky je poskytnutí jak obecné bezpečnostní podpory, tak vesmírné bezpečnostní podpory pro bezpečnostní oddělení GSA. Požadovaná podpora se týká zejména bezpečnosti služeb Galileo, veřejné regulované služby Galileo (PRS) a přípravy bezpečnostní akreditace.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze s misemi na jejích pracovištích a v prostorách Evropské komise a ESA v Evropě.

Budget: €20.905.000

Lot 4 – Podpora bezpečnosti evropských vesmírných program: Předmětem této zakázky je poskytnutí jak obecné bezpečnostní podpory, tak vesmírné bezpečnostní podpory pro bezpečnostní oddělení GSA a pro Evropskou komisi, která rovněž jedná jako veřejný zadavatel v případě některých úkolů v rámci této položky.Požadovaná podpora se týká bezpečnostních činností pro EGNOS a dalších vesmírných programů, jako jsou GOVSATCOM, COPERNICUS, vesmírné situační povědomí (SSA), jakož i dalších vesmírných činností a činností souvisejících s bezpečnostní podporou obranných, kvantových a obecných bezpečnostních činností. Dále se požaduje podpora zhotovitele v rámci zkušeností s realizací rámců řízení kybernetické bezpečnosti v oblasti bezpečnostních kritických systémů, zejména v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Dále se hledá podpora pro zřízení organizace krizového řízení Evropské komise, která by mohla zahrnovat vymezení a ověření plánů obchodní kontinuity a souvisejícího krizového komunikačního plánu.

Místo plnění: kancelář GSA v Toulouse a její ústředí v Praze s dalšími činnostmi v Bruselu.

Budget: €29.500.000

LOT 5 – Podpora firemní bezpečnosti: Předmětem této položky je poskytnutí jak obecné bezpečnostní podpory, tak vesmírné bezpečnostní podpory pro bezpečnostní oddělení GSA. Požadovaná podpora se týká distribučního úřadu COMSEC, podpory řízení bezpečnostní dokumentace a školení v oblasti bezpečnostních záležitostí.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, některé úkoly mohou být provedeny v prostorách poskytovatele služeb.

Budget: €19.980.000

LOT 6 – Podpora pro inženýrské služby a řízení služeb: Předmětem této položky může být podpora inženýrských služeb a řízení misí, podpora vývoje evropských vesmírných programů, certifikační inženýrská podpora pro evropské vesmírné programy, normalizační podpora, podpora výkonu služeb v případě evropských vesmírných programů pro GSA a Evropskou komisi, která rovněž jedná jako veřejný zadavatel pro některé úkoly této položky.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, pracoviště GSA v Toulouse a EK v Bruselu. Úkoly mohou být provedeny v prostorách poskytovatele služeb s misemi v rámci Evropy a Severní Ameriky/Asie.

Budget: €28.600.000

LOT 7 – Podpora návrhu a vývoje systému: Předmět této položky může zahrnovat inženýrskou podporu zařízení, inženýrskou podporu pozemního segmentu, podporu pro činnosti systému GSA a inženýrskou podporu vesmírného segmentu.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, pracoviště GSA Toulouse, servisní středisko Galileo v Madridu, referenční středisko Gaileo v Noordwijku a prostory poskytovatele služeb s misemi po celé Evropě.

Budget: €27.400.000

LOT 8 – Podpora pro nasazení, údržbu a provoz: Předmětem této položky může být podpora údržby vesmírného segmentu, příprava služeb evropských vesmírných programů, poskytování služeb a provozní podpora, export EGNOS a mezinárodní vývoj, údržba a podpora pozemního segmentu, podpora vesmírných programů telekomunikace sítě a podpora místní infrastruktury pro evropské vesmírné programy.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, kontrolní střediska Galileo v Oberpfaffenhofenu a Fucinu, pracoviště GSA v Toulouse a prostory poskytovatele služeb s misemi po celé Evropě.

Budget: €24.085.000

LOT 9 – Podpora v oblasti PA, QA a RAMS: Předmět této položky může zahrnovat zabezpečení výrobků (PA), zajištění kvality (QA) a podporu spolehlivosti, dostupnosti a udržitelnosti (RAMS).

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, pracoviště GSMC ve Francii s misemi na pracovišti GSMC ve Španělsku a na dalších evropských pracovištích a na prostory poskytovatele služeb.

Budget: €11.135.000

LOT 10 – Zajištění podpory řízení a kontroly projektu: Předmět této položky může zahrnovat správu harmonogramu, řízení nákladů, řízení rizik, podávání zpráv, podporu projektu, řízení přezkumu, správu aktiv a konfiguraci a správu dokumentace pro GSA a Evropskou komisi, která rovněž jedná jako veřejný zadavatel v případě některých úkolů v rámci této položky.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze, pracoviště GSMC ve Francii a Španělsku, v Toulouse, EK v Bruselu a prostory poskytovatele služeb s misemi po celé Evropě.

Budget: €15.500.000

LOT 11 – Poskytování služeb podpory pro GSA v případě činností souvisejících s navazujícím prostorem: Předmětem této položky může být podpora rozvoje trhu v případě klíčových úkolů, podpora při zavádění a poskytování uživatelské koordinace týkající se provozní podpory pro provádění činností přenesených z Evropské komise na EUSPA v oblasti využití ze strany uživatelů a koordinace v rámci programu Copernicus a GovSatcom, rozvoj navazujících činností a rozvoj inovativního a konkurenceschopného vesmírného odvětví EU; a podpora rozvoje trhu vyžadující přístup k informacím PRS pro GSA a Evropskou komisi, která rovněž jedná jako veřejný zadavatel v případě některých úkolů v rámci této položky.

Místo plnění: ústředí GSA v Praze a EK v Bruselu a prostory poskytovatele služeb s misemi po celé Evropě a EK v Bruselu.

Budget: €26.650.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.