Organizace akcí pro EU ve Vídni. Tendr zahájen

Zakázka: Podpora Zastoupení Evropské komise v Rakousku při organizování veřejných akcí a souvisejících služeb

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Zastoupení v Rakousku, Vienna

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Stručný popis: Zhotovitel bude mít na starost poskytování celé škály služeb a souvisejících produktů souvisejících s organizováním akcí (nedigitálních, hybridních) jménem veřejného zadavatele. Pro účely této smlouvy je akce událost, které se účastní několik účastníků na místě s daným programem. S tím mohou souviset další služby, jako např. propagace, hosting, služby stravování, internetové vysílání atd.

Akce lze rozdělit do dvou kategorií:

• akce organizované veřejným zadavatelem – ve spojení s externími partnery či nikoli,

• účast veřejného zadavatele na akcích pořádaných třetími stranami.

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €800.000

Deadline 13/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.