Na vylepšení EU-portálu “Build Up” jsou přes dva miliony eur

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“. Zadavatel: Výkonná agentura EU pro malé a střední podniky, Brusel. Hlavním cílem tohoto nabídkového řízení je dále rozvinout, udržovat a propagovat v průběhu 36 měsíců portál „Build up“ (www.buildup.eu). Portál má za cíl podpořit provádění směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) v různých oblastech, kterých se týká: budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), osvědčení o energetické náročnosti (EPC), energetická účinnost a zdroje obnovitelné energie v budově, renovace, dovednosti, finance, zhodnocování atd. Úloha portálu „Build up“ spočívá ve shromažďování a šíření aktuálních informací v těchto oblastech pomocí různých prostředků (převážně prostřednictvím portálu) a působení jako „hnací síla“ v tomto procesu. Budget €2.100.000. Deadline 7/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.