Brussels connection

the best address for international procurement

Komunikační služby pro agenturu EU ze španělského Viga

Zakázka: Poskytnutí komunikačních služeb a materiálu

Zadavatel: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA), Vigo, Španělsko

Kontrakt na 4 roky / budget €400.000

Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí komunikačních služeb, které napomohou EFCA při dosažení následujících cílů v rámci své komunikační strategie:

– zvýšit informovanost o práci a úloze agentury obecně,

– přispět k budování kultury v oblasti souladu společné rybářské politiky prostřednictvím důvěry, věrohodnosti a zodpovědnosti,

– zvládnout tok informací mezi různými činiteli zúčastněnými v oblasti rybářství,

– pečovat o hodnoty Evropské unie místně v sídle agentury.

Specifické cíle:

– návrh, příprava, výroba a distribuce komunikačních materiálů (včetně grafického návrhu a tisku, psaní, redigování a provádění korektur, návrhu, přípravy, výroby a distribuce propagačních materiálů, multimediálních a fotografických produktů),

– digitální služby (zajištění služeb správy internetových a sociálních médií pro prezentaci EFCA v režimu on-line, konzultační služby).

Deadline 3/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe