Komunikační služby pro agenturu EU ze španělského Viga

Zakázka: Poskytnutí komunikačních služeb a materiálu

Zadavatel: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA), Vigo, Španělsko

Kontrakt na 4 roky / budget €400.000

Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí komunikačních služeb, které napomohou EFCA při dosažení následujících cílů v rámci své komunikační strategie:

– zvýšit informovanost o práci a úloze agentury obecně,

– přispět k budování kultury v oblasti souladu společné rybářské politiky prostřednictvím důvěry, věrohodnosti a zodpovědnosti,

– zvládnout tok informací mezi různými činiteli zúčastněnými v oblasti rybářství,

– pečovat o hodnoty Evropské unie místně v sídle agentury.

Specifické cíle:

– návrh, příprava, výroba a distribuce komunikačních materiálů (včetně grafického návrhu a tisku, psaní, redigování a provádění korektur, návrhu, přípravy, výroby a distribuce propagačních materiálů, multimediálních a fotografických produktů),

– digitální služby (zajištění služeb správy internetových a sociálních médií pro prezentaci EFCA v režimu on-line, konzultační služby).

Deadline 3/5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.