Komunikační podpora pro EU agenturu sídlící ve Vilniusu

Evropský institut pro rovnost žen a mužů EIGE, Vilnius – Litva) vyhlašuje dvě zajímavé zakázky: European public relations services to support the implementation of EIGE´s Communication Strategy – EIGE 1 (5 položek: organizace tiskových konferencí, příprava press-releases, rozvoj a aktualizace webu a “sociálních” účtů, produkce a distibuce tiskových material, rozvoj a aktualizace tiskového plánu) a Local Communication Support – EIGE 2 (4 loty: organizace tiskových konferencí, vývoj a aktualizace webu, produkce a distribuce lokálních tiskových informací, rozvoj lokálního komunikčního plánu). Uchazeči musí projevit zájem (krátkým dopisem – up to 400 words) do 16/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.