IT aplikace, infrastruktura… pro EU agenturu z Malty

Zakázka: Poskytnutí rozvoje, specializovaných služeb, technologických řešení, podpůrných služeb v oblasti IT softwaru (DSTS 2)

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Doba trvání 60 měsíců / celkový budget €17.600.000

Deadline 3/12

Stručný popis: Zakázka na poradenské/realizační služby v případě softwaru, systémů a vypracování projektů.

• Položka č. 1: projekty a aplikace IT: zavedení nových aplikací, výrazných vylepšení a nových verzí stávajících aplikací a činností údržby životního cyklu aplikací; budget €13.200.000

• Položka č. 2: IT infrastruktura, operace a bezpečnost: v oblasti IT infrastruktury a operací, poskytnutí, mimo jiné, úložných systémů, zálohovacích systémů, virtualizačních systémů, síťových a komunikačních systémů a provozních systémů a systémů podpory mise. Kromě toho v oblastech bezpečnosti IT, další ochrany infrastruktury IT a každodenních operací. €4.400.000

TECHNOLOGY FOOTPRINT AT EASO

INFRASTRUCTURE SUMMARY • Laptops/workstations: 600 (predominantly Lenovo devices using Windows 10 Enterprise 64-bit OS) • Mobile devices: 250 (predominantly iOS) • On-Premise Servers: Microsoft Server based • Cloud based: MS Azure

OPERATING SYSTEMS • Windows 10 Enterprise • Windows Server 2012 R2 Datacentre • Windows Server 2016 Standard • Ubuntu Server 18.04 LTS

MICROSOFT PRODUCTS • O365 suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, OneNote, Visio, Publisher) • MS Office SharePoint Online • MS Project Online • MS Dynamics CRM and MS Power Platform

BROWSERS • Internet Explorer • MS Edge • Mozilla Firefox • Chrome

ATLASSIAN • Confluence • Jira • Bitbucket

SAS INSTALLATION • SAS Office Analytics • SAS Visual Analytics

GIS INSTALLATION • ArcGIS Desktop • Arc Catalog • Arc Globe

RUNTIME ENVIRONMENTS • Java Runtime Environment (JRE) • MS .NET Framework (4.7.x) • .NET Core (2.x and 3.x) • MSXML • PHP (7.x) • Python (2.x and 3.x) • NodeJS (14.x) • JavaScript (VueJS)

OTHER SOFTWARE • MS SQL Ecosystem – MS SQL Server Management Studio, MS SQL Server Data Tools, MS SQL Server Integration Services, MS SQL Server Data Quality Tools, Redgate SQL Doc, MS SQL Server Analysis Services, MS SQL Server Master Data Services • MS Visual Studio 2017/2019 and/or Visual Studio Code • Automated documentation with web APIs Swagger/Open APIs automated documentation • MS Power BI Desktop • Azure DevOps • Telerik UI • Drupal (7.x, 8.x, and 9.x) • Moodle LMS (3.7.x and 3.9.x) • Apache Cordova (for hybrid mobile applications) • DevExpress • Zephyr plugin in Jira • SPCAF Automated test • IS Compliance: Latest OWASP Top 10 • Authentication and Authorization: Microsoft Active Directory (Windows Server 2012R2 DFL and FFL), Azure Active Directory

CONNECTIVITY TOOLS • MS Teams • Cisco WebEx

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.