Intranet + internet pro agenturu FRA z Vídně

Tendr: Poskytnutí internetových služeb

Zadavatel: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna

Deadline 25/9

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget €1.050.000

Zakázka je rozdělena na 2 samostatné / na sobě nezávislé části.

Část č. 1: Poskytování intranetových služeb – Služby poskytované v rámci této položky zahrnují vývoj softwaru a údržbu týkající se intranetových aplikací Agentury Evropské unie pro základní práva. Budget €250.000

Část č. 2: Poskytování internetových služeb – Služby poskytovány v rámci této položky se týkají vývoje softwaru a údržby internetových aplikací, jako jsou internetové stránky veřejného zadavatele a ostatní internetové aplikace dostupné veřejnosti / zainteresovaným stranám. Budget €800.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.