Brussels connection

the best address for international procurement

Info materiály o přírodě: připravit, vytisknout, dát na web

Informační materiály o přírodě a biodiverzitě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Popis: Cílem je vypracovat komunikační materiály, jak tištěné tak on-line, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a změny klimatu. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €495.000. Deadline 16/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe