Info materiály o přírodě: připravit, vytisknout, dát na web

Informační materiály o přírodě a biodiverzitě. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí. Popis: Cílem je vypracovat komunikační materiály, jak tištěné tak on-line, zaměřené na podporu zúčastněných stran a zainteresované veřejnosti při hledání specifičtějších informací o realizaci politiky EU v oblasti biodiverzity, včetně otázek týkajících se programu Natura 2000, ochrany druhů, hodnoty služeb ekosystému, invazivních druhů a změny klimatu. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €495.000. Deadline 16/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.